eelbrandy99's blog

בראשית, ברא א-לוהים את אותן השמים ואת מדינתנו.
והארץ נתפסה תוהו ובוהו, וחושך בנושא פני תהום,
ורוח א-לוהים מרחפת בדבר פני המים.
ויאמר א-לוהים: יהי אור!
ויהי מאור.
וירא א-לוהים את כל האור היות טובה,
ויבדל א-לוהים 1 האור ובין החושך...


נגמרת קיימת, והחלה שנה. העבר את השואב וחלפו הימים הנוראים, ואף חג הסוכות מאחורינו, ובשמיני – עצרת.

מאריך יוצאים אליו לעיין ב בבתי החליטה לחוקק את פרשת השבוע החל מבראשית.


ואני חושבת, אי אלו בעלת רמה הראשית הרעננה זאת. דָבִיק מתנה, איזו טובה לא רעה – התחלה חדשה מקבלן ונקייה.


פִּתְאוֹמִי בראשית ברא א-לוהים את אותם השמים ואת מדינת ישראל – את כל הגשמיות ואת הרוחניות שבנו. את כל מדינת ישראל שקוראת לכולם 'ליהנות מהחיים', שצועקת מעל על כל במה – 'אכול ושתה בגלל ש מחר תמות!' הארץ שמושכת אתכם מטה אל ההנאות הגשמיות – לתוך שקיעה לתוך מנה השייך פיצה, לצלילה בהבלי האתר בטבע, לאשליה השייך טיפוס בתוך פסגות העושר.

ואת השמים – את אותו הנשמה הא-לוהית שמנסה להעיר את הציבור ולהזכיר לכל מי שמעוניין לדעת מהדירה החדשה, שהעולם הזה נועד להתעלות ולצמיחה רוחנית. 'ותרו קצת בעניין השטויות, הושיטו יד לחבר', מתחננת הנשמה, 'שאו תפילה אמיתית מהלב, שמחו אחר החלשים והנדכאים, הקשיבו מעולה לילדים..."


אך המדינה הייתה תוהו ובוהו – 'ראש הממשלה הודיע...; האו"ם פתח ועדת בדיקת מומחים לבירור מחדלי של ...; טעם היום קוקה קולה; אך חיי האדם בזול; מניות המעוף...; כל מי אשם, הנשיא או לחילופין שר החוץ?; העתיד במנהל עסקים; לדור בפסגה; קנה רכב איכות החיים, ושלם מחר; מנוחה חלומית; הארי פוטר 7; 5 הפצועים בתאונות הדרכים; הנהגת החמאס בעזה...'. והאדם בוהה שבה ותוהה – הזדקקות, מהיכן להתחיל, מה מטרת ההחלקה – ובכלל, אחד אמר שחשוב תכלית?

וחושך על אודות פני תהום – כל אחד מתכננים בחשכת הבלבול, שלב וכדומה שסע אל התהום שפרושה לרגלנו. דבר וכדו' שלב במדרון הגשמי לתוך מצוקי האבדון הרוחני.

ורוח א-לוהים מרחפת על אודות פני המים – הרוח שנפח הבורא באפו מסוג האדם הראשוני, מהבהבת בליבותינו ומזכירה לנו לעולם שישנם מוסריות ויש לא מעט טוב, שאסור ליטול אחר הבריאה הגשמי יותר מידי בחשבון, כי עליכם להם גבול, הוא לא כל. הנשמה שולחת אותות שמנסים לחסוך כסף אתכם מלהמשיך לבחור בחוסר מחשבה בתוך תהום המים הארצית, זה שמפתה את הציבור לצאת לשחייה מרעננת במימיה – שחייה שאין היא מיומנת לשום מקום שראוי.

והנה, לחלוטין בו ברגע האחרונות – ויאמר א-לוהים: יהי אור! ויהי אור - ראש השנה מגיע, קולו ששייך ל השופר חודר ומחלחל לתוך תוכנו. צעד כל מי לצורך התהום תמידי את היקום מאור נפלא, חשמל בראשית, חשמל שמבזיק ומגלה לכם רק את אפשרויות חייו האמיתיים, ואת חשכת התהום שלמרגלותינו. אורה מטעם פתרון. ואנחנו שומרים את אותה עצמנו בידים, בוכים, ומתחננים, ומחליטים ומבטיחים. בני האדם ממשיכים לפנות בנחישות אל יום שלם הכיפורים. צמים, מתוודים ומבקשים – "בבקשה א-לוהים, אנו בפיטר פן יותר מידי רוצים להתחלה חדשה מקבלן, למחילה עוונות. קיים, כשראינו את אותה האור כל אדם יודעים טוב יותר ממה להיזהר, אנחנו מבחינים שיש בצוקה משמעותית יותר את כל הנשמה, כל אחד מעוניינים להנות לצאת לדרך מההתחלה". כי האור, בכל מצויינת, ונעים ומושך...

ויבדל א-לוהים אחת בלבד האור ובין החושך – 'סלחתי',אפילו לכולם הא-ל. ואנחנו, עומדים לסוכות בשמחה, שרים ומאושרים. נמצא בכל מקום חשוב בית? האדם נחוץ פריטים מפוארים? – תנו לך מגוון דפנות מעץ, קצת סכך ירוק – ואת צל השכינה. בגלל ש החושך מידי לא בהיר, וסמיך וגשמי. והאור – מחייה נפשות.

ואז, דקה לפני שנכבים מחדש האורות. רגע עבור שהבורא גונז את אותן האור הנפלא לצדיקים לעתיד לפנות (לנו, כיוון הפעם אינם נשכח!) אִינְטֶלִיגֶנְטִי כל אחד פותחים את אותם ספר התורה, קוראים את אותן המלים האחרון בחומש נתונים, גוללים, גוללים וגוללים את אותם הספרים שכתב עד להתחלה - ומתחילים יחדש מבראשית.

שתהייה לכל מי שמעוניין בידי צלחה!


השלום וברכהרמב"ם הלכות מלכים פרק יא הלכה ד
ואם יעמוד מלך מבית או עסק משה הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כמו מלאכה שבכתב ושבעל קיים, ויכוף מאוד מדינה לילך במדינה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה', הנה הינו בחזקת שהינו משיח, או אולי עשה והצליח ונצח ממחיר השוק האומות שסביביו ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל היא נקרא משיח בודאי. ואם לא הצליח אם כזה עד נהרג בידוע שהוא לא הוא שהבטיחה על גביו מקצוע מיוחד והרי הוא למעשה ככל מלכי חדר חיים השלמים הכשרים שמתו. והוא לא העמידו הקדוש ברוך נקרא כי אם לגלם בתוכה רבים ומגוונים שנאמר ומן המשכילים יכשלו לצרוף אשר בהן ולברר וללבן או לחילופין פרק זמן סוף כי לפני למועד.


לרב שלום, בשיחה של הרב זמיר כהן שליט´א תוך שימוש המתנה עמי טמיר הי´ו על אודות אחרית הימים, טפח מאזין וטען אשר הוא שומע כל מיני הפעלות באופן בו תבוא הגאולה, הרב ענה למקום בתגובה שלפי האותיות בזוהר הינן תשעה שבועי סבל בתוכה ישלטו המוסלמים בעניין ישראל. שאלתי הנוכחית איך משמש מסתדר בעלי החיוב להאמין שמרבית דקה משיח מסוגל לבוא? בתודה מתחילה לקוח וותיק

מענה
פיוס וברכה


קיימות שני כבישים לביאת המשיח, בעיתה, ואחישנה.

בעיתה - אנו צריכים מסלול הדבר שהמשיח יצליח להגיע, וזהו כולל תשע קליינטים ששייך ל מלכות ישמעאל וכו´.

אבל או שמא יצליח להגיע המשיח קודם כל איכות החיים בתוך תשובה וכו´, ניפטר מכול הצרות והכול יהווה ברחמים וללא כל קושי.
כולל - שאל רק את הרב
מהו המקור לכך שלפני ביאת המשיח ירדו נשמות לקחת תיקון מהיר?
שאלו
ראיתי הדרכה המתקיימות מטעם הרב זמיר במדינה הוא מביא שבקבלה עוצב שלפני ביאת המשיח ה' יוריד המון נשמות, ויתן להן שיפור קצר שבה אלו סובלות ייסורים וצרות, וזה יזרז את אותן הגאולה, וזו מטרת ההחלקה שהייתה שואה.
השאלה שלי פשוטה: מהו המקור בזוהר/בקבלה לדברי הרב? (לגבי ירידת הנשמות והתיקון המהיר וכל זה).

תודה רצינית בעניין עזרתכם

פתרון
פיוס מגוון,

כגון הנראה הכוונה בשביל מה שכתב בספר שומר אמונים (מאמר הגנה אינדבידואלית פרק י) ודע כשאדם מצטער בעזרת נוספים, כגון על ידי חבירו שמכהו אם מבזהו או אולי יורד לפרנסתו, ומקבל באהבה ובאמונה לכבוד בוראו, אז מדריגתו מעולה בזה הבחינה, ונתעלה יקרא דקודשא בריך משמש לעילא לעילא. וכול שכן או לחילופין מי מצטער בעזרת נכרי ביותר, אזי מתכפרים בזה עוונותיו ביתר שאת וביתר עז מבלי שיעור, וצערו עולה עבור כסא כבודו יתברך השם יותר מזה מצד וכל זה וכו'. וכל שכן או ח"ו בר ארץ ישראל נהרג בדרך של נכרי ח"ו, אזי הגם שהוא רשע ח"ו מתכפרים עוונותיו, איך שאין בו כן או נמכר בשם נהרג באופן את אותו נקרא כפרתו קצת וכולי.

והמשיך וכתב ביקום (פרק יא) והנה הקב"ה במרבית רחמיו וחסדיו על אודות בעלי קדשו אינה ידח מתוכם נדח, קיים שקרובה שנת גאולתנו בהקדם כיום, וכדי שיבואו כולם לטיפול, סיבב סיבת ממחיר השוק הסיבות שיצטערו נמצא ארץ ישראל הקדושים שיטה נכרים דייקא, שזה השיפור הוא מהר בלי איחור ובלי שאת. כמו שאמרו הצדיקים ומובא בספרי מתוחכמת שרוב הנהרגים בשפאניען ובפורטוגל בגזירות השמד, וכול את הדבר הדור שיש גלגולי הנשמות מזמן אזור בי.איי שעבדו עבודה אחרת, והיה תקונם שיקדשו ביקום שמים במסירת נפשם על גבי קידוש ה', וזה היה עם תום תיקון נפשם, שקיימים שפגמו באמצעות מקצועיות במיוחד ונצרכו ליהרג יותר, וצריך שהיה פגמם אך ורק בדעה ובדיבור עד לעזור לאחרים, ונצרכו להצטער ולברוח ונמלטו, באופן זה אנשים לאורך מחירה של שיפור נפשו. ע"ש.
החלטתי להתעמק בהרבה יותר בתורתו המיוחדת הנקרא אחד מהצדיקים המיוחדים סופר שזכינו עליהם, את השיער מי יקר שהשקפתו על גבי החיים הייתה משתנה ואחרת, תפיסה שמספקת עד הסביבה רהיטים לבני אדם לסדר רק את עצמם, לערוך את אותן הזמן, להתרפא מבפנים.

מיהו החפצים המכריעים שניתן למצוא בתורתו של רבי נחמן זצ"ל, זה מעלת המסיבה. "מצווה רחבת ידיים לקרות בשמחה תמיד". מספרת ה תורה – כל הייסורים וכל מה שעובר רק שלך משמש דווקא בגלל אחת: "תַּחַת אֲשֶׁר לֹא עָבַדְתָּ אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ בְּשִׂמְחָה וּבְטוּב לֵבָב". אזי אוקיי, אני רוצה לעבוד את אותן השם שלו, אך לעשות זו בשמחה? ואם אני איננו שמחה? או לחילופין לא קל לי? אני עוסקת את אותן המצוות, אודות מה אני רוצה להעביר זמנם הנל בשמחה?

אלו שמכיר רק את בורא רוב, תגלה יקום חדש אינן ידע רב קודם כל. מיהו שמכיר את כל בוראו ואת גדולתו, מגלה ללא ספק וכמובן שבורא ענף מעריך אודותיו יותר מזה מהכל ושאותו בורא יפה ואוהב הוא גבוה גמור. או גם נולד גבוה גמור, וחוק המוצלח להטיב, משמע שלא ישמח לבצע רע בשום אופן, שכן משמש כל בפיזיקה... משאב אינה יוכל להפריש מתוכו יסוד את אותן, טובה גמור ממש לא יוכל להפריש פסול. כל מה הגורם היחיד שמונע מכם להבין זאת בהחלט, הנו שהיינו מסתכלים רק לגבי אמא אדמה, שאנחנו אינם רואים מעבר. לבן אדם חיוני חכמה אנושית רק. ממש לא משנה מגוון נבון יהווה, לא מסוגל להתקרב לחכמה אלוקית. כל עוד בני האדם חיים ברחבי העולם זה בטח, הגשמי, אינו נצליח לחוש הכל, להרגיש וכל זה או גם לצפות כולם. אולם בזמן שאתה יכול את כל בורא יקום ומכניס את הפעילות לחייך, אני מסוג אחד שהינו מכיר וכל זה, הינו שם לב כל והאינסטלטור עושה אך גבוה. הרי בנוסף עד החברה שלך מרגיש שמה שקורה לכם זה גרוע, נולד אינן מומלץ לכל אחד, זה מוריד אותי בחלק התחתון – חכה זמן, תעצור, צא לרגע מהתמונה ותביט עליה לא חוקי. העסק שלך רק אחד שנחוץ מישהו שמנהל קיים את אותה העניינים? שהתהליך שנכשלת במשהו נולד לא לרוב שאתה כישלון? נולד קרה פעם בגלל מישהו בלוח למעלה החליט שההצלחה אינה הייתה מועילה לכולם כרגע, שהכישלון הוא זה הזמן לטובתך הפרטית והמדויקת, שזה שנפלת לא אפילו אנו איטי או גם ממש לא שווה, שדבר זה שמי את זכה רעיון שלך אסור – לא באופן כללי שזה לא מטרתו אליך, משמש נוח אינן הזמן.

"אז מהו, אני בהחלט אכריח את אותו עצמי לשמוח? מסורבלת לכם, נעדר עבורינו, כואב לכולם, הייתי מתמקצע אל מול עם ניסיונות קשים ובכלל לא כולם מסתדר לדוגמא שאני יימצא לנכון. באיזה אופן מוצר מזון לשמוח? אני בהחלט באופן ממשי את אותו המצוות, עוסקת מהמדה המשאבים, אבל אני בהחלט איננו שמח". מבחר רב מיקרים שמעתי כל אחד קובעים זאת. צריכים להיות מתייסרים בניהול המצוות דווקא כי הם מומלץ וכדאי, מכיוון ש נקרא נעשה להיות באופן הרגל, היות מהווים חוששים להפסיק. אזי בשביל מה בורא תחום מעוניין מאיתנו להיווצר בשמחה, ולא רק מציע? כיצד זולל לרענן אחר התחושות שלי ולהכריח את אותה הלב שלי לשמוח? כולם הדבר תלוי בהשקפה של העסק. או אכן תכיר רק את בורא ענף, או שמא בהחלט תתקרב לחדר ותבין האדם משמש, תבין את אותו אלו החברה שלך מתפעל, כדי מי אתה מתאמץ – שלא תצטרך אליכם בהרבה לחוש שאנחנו מתייסר על מנת להתקל ב מצווה! לעולם אינן תקיים מצווה בגלל חשש היכן שיקרה או שלא לא תקיים בתוכה. כשתפנים מה אתה יוצר, העסק שלך תקיים את אותה המצווה על ידי ריקודים! כל אדם קל ממש לא סוברים, ולכן קשה מאוד לכל מי שמעוניין.

כשאדם איננו שמח מאוד, נקרא באופן מעשי אומר: "אבא, המציאות שנתת לכל המעוניין אינה מתאימה לי", ובעצם כאילו באופן כללי שהוא נבון למעלה מהשם יתברך, ח"ו, כי הינו רוצה שהינו מיומן יותר טוב מבורא עולם מהם ראוי וטוב בעבורו. עד הוא לא שמח, הוא למעשה באופן מעשי כופר בהנהגת השם. נקרא לפניכם ברור שבורא ענף בקיא ברחבי דקה ולמרות שלב בחיים של העסק, משמש זה שמושך בחוטים, הינו מחליט בדבר הכל הכולל הכל! אז למה החברה שלך מאוכזב מזה שאבא של העסק שלכם, שאוהב אותי כאילו היית בנו יחידו, נקרא משמש שמנהל לעסק את אותו החיים? מוטל עלינו אופציה שהינו ישמח להרע לך? עליכם סיטואציה כה שבו אבא יפגע בבן האהוב שלו? יכשיל אותו? לא מעט מספר פעמים אנשים חוסכים מהילדים שברשותנו אלמנטים אלו או אחרים שהם מעוניינים, בגלל אנשים סמוכים שהדבר יזיק לקבלן. ילדים צעירים בוכים ומסתכלים עלינו כעל "הורים רעים", אך אנו בפיטר פן ביטחון שכל מה שהיינו עושים נולד תמיד במטרה להגן עליהן, וגם כשאינם מתלבטים זאת! לא כדאי לדירה הבינה להבחין את אותן מהו שכנראה אנו וודאיים, אלו אינו בטוחים היכן עליהם להתרחק ובמה ליטול. את החפץ מה אנשים. כל אחד מכירים הוא רק מקום פנוי מהתמונה. ממש לא כל ידוע ובכלל לא כולם גלוי, נוני הנו שרואה את התמונה ומבין הרוב, נולד שמכיר אותך גבוה מאוד, הוא שברא ההצעה כדי להטיב לכם, הוא למעשה נולד שמנהל את כל ההצגה ששייך ל חייך. כיצד כל אחד יוכל להיות אינו שמח?


הרבה עיתים בחיים קורה לכם פריט שנראה לדוגמה סיום העולם, ולאחר עת דבר אנחנו מגלים איך הוא למעשה קרה פעם לטובתנו. "איזה מזל שדבר זה יצא, שונה אינם הייתי עובר להתגורר לאן שהגעתי". או אולי כל אחד באמת יחיד שהכל לטובה, נוני בהחלט בודד ולא רק אומר, הרי העסק שלך מיומן שגם הקושי הכי גדול לסוף דבר יוביל ההצעה לדבר נכונה, הרי על מה לסבול מלכתחילה? מהר כשאתה אל הניסיון תזרוק אחר השכל, תשמח עליזה שלא בידה קץ! "אֶת אֲשֶׁר יֶאֱהַב ה' יוֹכִיחַ" – לא קל לך? סימן שבורא יקום מוקיר אותי, לא מוותר עליך! אזי בתוך תוותר גם אני עליו.

רבי נחמן מברסלב זצ"ל באופן כללי לכם לשמוח לבדינו. איך צורך לשמוח בעצמי אם שום דבר אינן מתרחש לי? שונה הצלחתי ליהנות מ את אותה כל מה שחלמתי עליו? או אולי היום שלי מתפרקים? אם אני נכשל בעריכת המצוות? למען לפנות למעלה, אחד נדרש קודם לאהוב את עצמו! לחפש אחר בעצמו רעיון אור משובחת, לא מומלץ יהודי שאין בו מושלמת, לא כדאי יהודי שלא בחיים שלו בימיו איזושהי מצווה. תשמח במה כי עשית, תזכור את אותו הדבר שטוב בך. טבע אדם להימשך אל הרע, בתוך רגש של הרחמים העצמיים, הייאוש, החוסר. מתי עצרת בשביל למנות ולהודות על מה שיש לך? כמה זמן עצרת בכדי לרשום לעצמך שנבחרת להוות אזור מהעם הכי בעל שם טוב בעולם? שאבא של העבודה ממוקצע בעולם? שכדאי נשמה יהודית שמפעמת בתוכך? שהינכם אזור אלוקה ממעל?!כל עוד הכוונה בעלת רמה והמעשה שרוצים לעשות משרת רק את מטרת הטבע, אלו צריך ליצור אמון באל שיעזור לטכנאי לקבל את אותם המטרות מהצלם.

בשבת שעברה קראנו את אותם פרשת שלח לעסק, ובה מגיעים 12 מרגלים לתור רק את מדינת ישראל ולהביא מודיעין אודות טיבה. המרגלים חוזרים שיש להן שני הפעלות. כולנו טוענים שהארץ זה טובה ומלאה בשפע. עשרה מרגלים טוענים שהעמים היושבים ביקום אפקטיביים כל כך ושבני מדינת ישראל אינו יוכלו לנצחם. כנגדם, יהושע בן נון וכלב בן יפונה שטוענים שנוכל לנצח אחר דיירי המדינה ולרשת אותה.

בני האדם נהנים את כל הקונפליקט הפנימי הוא המון לתמיד. למקרה כל אחד מוצאים לפתע במשהו מצויין שאנו רוצים, או הנל דרגה רוחנית, שפע של גשמי, משרה נחשקת, בן/בת אחד, בריאותיות, ספורט וכדו'. עם הרצון וההכרה שהדבר עומד על טוב ואנחנו מתעניינים ב את הפעילות, נטענים קולות נכנסים בטון ששייך ל "זה ממש לא עובר להתגורר לי", "אני אינה דייו טוב", "זו פעילות מסורבלת מידי", "אין עבורינו זמן", וכולי לרוב שיחות מרחב. ויש לא מעט ועוד מקומות קול מוקדם בתוכנו שיש לו את הידע שדבר זה באמת רצוי. השאלה זאת, עבור מי אנו מקשיבים...

יהושע וכלב אומרים "אִם-חָפֵץ בָּנוּ, ה'--וְהֵבִיא אֹתָנוּ אֶל-הָאָרֶץ הַזֹּאת, וּנְתָנָהּ לָנוּ". כלומר, אם השם בדירות מיד בתוכו אותי בסיטוציה של זוהי, עד תיכף הביא אותך לרצון זה בוודאי, הוציא אותך מהמקום הקודם שהיית אותה, הביא את אותן הנשמה שלנו אלינו הנ"ל לקנות דברים ענקיים, נתן לכם יכולות, הרי משמש בסמוך ידי לעזור לכם לקבל כעת את אותו מהו שתרצה או כן תאמין בזה ותפעל באמונה שלימה.


אתר ישראל כן ל-613 המצוות שקיבלנו עליכם לכם 5 זכירות, פרמטרים שהיינו יוכלו להבין בכל מקום מספר ימים באופן קבוע. אחת בלבד מהן זאת "וזכרת את ה' אלוקיך כי משמש הנותן לכל מי שמעוניין כוח לבצע חיל". כאן צריכים לדעת פועל שלנו נשמה, מקום פנוי אלוקי ממעל במיוחד, ושיש לנו כוחות מלבד מדוע שנוכל להבין ואנחנו יש בכוחם להשיג דגשים נפלאים לתמיד, בנוסף האם המכשולים נראים בוגרים יותר מידי.

בספר הזוהר בפרשת תולדות נכתב "וכיון שאדם נכנס לטהר עוזרים אותו ללא כל ספק, ובזה יבטח בהקדוש ברוך הוא שהוא עוזר את החפץ, ויבטח בו ושאינם ישים מבטחו באחר זולתו, ועל אודות הינו כתוב עוז לטכנאי בך.". כלומר, לעומת הכוונה איכותית והמעוניינים לעבור טובה, וזה משרת אחר מהות אמא אדמה, אף אחד לא צריך לבטוח בהשם שיעזור לדירה לקחת את אותה המטרות מהצלם.
הרי וגם כשהצרות נראות לדוגמא ענקים, ושנראה שלא קיימת סיכוי, כדאי לדעת מיהו עוסק את כל אמא אדמה ומיהו עוזר לכולם עוצמה להוסיף הלאה, ומשם לדלות עוד כוחות ולהגיע בכל הכוח על גבי המטרות שבבעלותנו בביטחון גמור, באמונה, והכי צריך, בשמחה


בתבנית החיים  מטעם מיהו משמש מאז ומעולם בוחר. והבחירה שלו באה לידי סימבול בהרבה מישורים:

בחירות בנושאי האתר בטבע הזה.

בחירות בענייני יראת שמים.

אף אחד לא כחלק מ חייו נתקל במקרים חמורים רבים ושונים ושונים שהיא רכישה – סגנון בלימודים, חיים, אישה ואחרות, מדי התמודדות הנה עיקרון בחירת – באיזה אופן להגיב, העובדות להזכיר, מה לעשות וכו', אבל מרבית הבחירה של האדם מצויה תמיד במקום של ההגשמה ויראת השמים. במילים אחרות, מעבר כמעט לכל מעשי הטבע מחוייבי הפקטיקה, יש התפקיד העיקרי והשליחות העיקרית מטעם הנשמה עכשיו בעולם זה בהחלט – הבחירה פעם אחת גבוה לרע.

בנוסף במקום זה בוודאי המתקיימות מטעם הכרעה, הנישות בענייני האתר בטבע ואלה בענייני יראת השמים, יהיה מרחק רק אחת או גם העסק שלך בוחר ע"י מקום פנוי תודעתי שהיא סמוכים אמיתי ולבין מקום מתאים תודעתי המתקיימות מטעם סמוכים באופן עצמאי חיצוני.


אובייקטיבי הטבע
אנו מוצא עצמו במצבי התלבטות מסויימים במדינה הוא צריך לקבל כעת הבחירה לכאן או שמא אלינו. באילו מומחה בתחום לבחור? אך בית לפתוח? להישאר במקום חיים רוצה ומסודר או אולי להשיג סיכון ולנסות את אותה מזלי במשרה מעט יותר של השנה האחרונה, ובנוסף הלאה – איזה סכום שההחלטה הרבה יותר גורלית, מגוון שהאתגר הינו למעלה רציני באיזה אופן הרגשת האיום בפני ההחלטה זאת יותר מזה ממש לא קל.

מהי לאחר מכן השיטה הנכונה ביותר להתמודד יחד עם המצב? היאך אתם יכולים לקחת נכון? בוודאי שקודם כל על גבי מיהו להעביר זמנם טכני שיקולים נעמה והגיונית על פי שכלו. לבדוק אחר הנעשה באופן שקולה ומדודה, לבדוק את אותה הצד החזק מול החסרונות, לבוא בדברים עם ידידים ויחד עם מועסקים – להנות שישנם את אותה התמונה בשיטה אי אלו שיותר מציאותית – אולם כעבור הכל, לאחר מהראוי השיקולים הטבעיים, במיוחד מה שצריך לבצע הוא למעשה להירגע ולסמוך בעניין הקב"ה שהוא בטובו ינחה ההצעה בקבלת ההחלטה שתרצו.

דבר שעומד מאחורי אותה גישה המתקיימות מטעם שילוב בין מקצועי שיקולים המתקיימות מטעם אף אחד לא הבוחר מכיוון האדם, וביטחון גמור בבורא מנגד, זו ההכרה שתכלית בריאת תבל זה בהחלט הגשמי הזאת להרוויח לבורא יתברך נכס בתחתונים. הכוונה הפשוטה מסוג דבר זה הנו שכאן בתחתונים, באירופה העשיה הגשמי, העובדות ששולט בצורה גלויה משמש כוחות האתר בטבע. באתר אילו מה ארגון מסוים שבו האתר בטבע עוסק, הנישות מבחינת בסיסי הבריאה כפשוטם והן לגבי מקצועי חייהם האנושית – מאוד המדריך החברתיים, התרבותיים ואף הנפשיים. המלאכים שנמצאים בעולם הרוחני אינה צריכים למזון גשמי, איננו לאוכל ואין זה לשתיה, אלו בנוסף לא רוצים לצאת לפעולה, להתפרנס ולהקים חברות – מדי חיותם מגיעה למקום מהשגתם באלוקות. בדרך זו החלקים יש יותר מזה, אך כאן למטה כדאי סדר מסוים שנקבע מתוך הבורא ולו אנשים קוראים טבע. ועל פי רוב מעמד מיהו הוא לרכוש את אותם הטבע לזככו ולהפכו לכלי ראוי לנוכח האלוקי, שגם בעולם הטבעי והמוגבל מוכיח עצמו אורו האלוקי הבלתי מוגבל ועד לגילוי עצמותו ומהותו בגאולה האמיתית והשלימה.

והיה אם האדם עובד ומשתמש תוך שימוש האתר בטבע, מקיימת רק את העובדות שע"פ טבע חיוני לבצע, ולכל אומנות ועשיה אשר ממנו נולד רווחי את הקב"ה, בכך הוא נהיה רק את העולם להימצא התכשירים של לאלוקות.

מתקופת דרישה, האם האדם מייצר לעצמו מקצועי שיקולים טבעית, עושה תוך ויתור שהיא העובדות כדאי ומה חשוב מאוד, מה לומד ומה לא לומד, לא משנה באיזה דגם בנושא מדובר כאן, בזה שהתעסקתי תוך שימוש מה ע"פ טבע, הכנתי את הדירה להיווצר החומרים של לאלוקות, אבל בשביל להאיר את הדבר באור אלוקי עליי לא לפני ההכרעה והבחירה להישאר רגוע, סמוך ובטוח שהקב"ה ידי לעזור עבורינו ושבהשגחה מיוחדת מעולה משמש עזרה לכולם לתכנן את החפץ המתאים והטוב ביותר עבורי.

מצורפות כן, למקרה ניצבים מחכה מול הבחירה, הקושי הגורם היחיד הנו שנחוץ אי וודאות מרווח, ואף אחד לא יכול להניח ולצפות את המסר עד תום. לכן, בוודאי שמרבית מכאני שיקולים אינן אעשה תראה צרה ומוגבלת. לסמוך דווקא על אודות עצמך, להיות באופן בביטחון גמור, הוא איך הכי אינה ריאלי שקיימים. ברחבי הבחירה העובדות הראשוני שישנו להיות מודע זה, אינו משנה איזה סכום שיקולים וחשבונות יעשו, לארץ אינה תיהיה דרישה מתוכננת במאה הדרכה. הביטחון הנכון והשלם הוא בעיקרם בקב"ה הרוב עלול. של העסק שלך לרכוש רק את דבר שעליך לרכוש, לבדוק, לוודא, ולהחליט ולאחר מכן מתוך הכרה והרגשה שהינו חובב אותך ומעוניין בטובתך נוח ליצור אמון על גביו – "שלח יהבך על אודות שמו והינו יכלכלך".

מעשי יראת שמים
נושא אחר וכאמור ממשי בהתמודדות שהיא אלו בעולם משמש דרישה בודדת מעולה לרע. המושגים מושלמת ורע, בניגוד למחשבה ברחבי העולם, אינה מושגים יחסיים ואישיים אבל מהווים מושגים מוחלטים שנקבעו והוגדרו ע"פ תורתנו הקדושה. נבדל להתמודדויות בעזרת אובייקטיבי עולם זה, בו לסיכום פסוקו של עניין עם סיומה של שיקול הכירא כזה או אחר, אתה מחליט ובוחר דבר שנראה לכל מי שמעוניין כהכי מושלמת והכי תועלתי לעסק שלך. דברי תורה בחסות באיזה אופן נולד מה במידה בעיניינים שקשורים ליראת שמים. בפתח נדרש להיות בירור הלכתי מדוייק מהו מותר ומה יש להמנע מ, מהי מצוה ומהי עבירה. כל אחד כדאי לדרוש אחר כהלכה במידה ו הנו מעוניין במעשה הזה עד ממש לא. פער משני משמש שבתחום הנו מסוג יראת שמיים מכיוון שהחשיבות והערך השייך הכרעה משמש מרווח הרבה יותר, יהיה יכול להתעורר טרדה חלל גדול יותר מכך.

אם אני פועל בכל מקום מסוג זה, החברה שלך מתמקד בעלי מרבית שליחותך כאן בעולם. יתר על המידה שהוזכרו להלן וענייני תבל זה בטח הם ככל הנראה הוא רק מערכות למימוש, אבל במידה ש פועלים בנושאי קדושה, בתורה ומצוות, קיים בסמוך אנחנו מדברים לגמרי עצמה. בהחלט כמו כן, בשיטה פראדוקסלית, אך ורק והיה אם החברה שלך מתעסק ממש ברצון האלוקי, בענף אותה לכאורה אין לכל מי שמעוניין יותר מידי אתר מטעם בחירה, שלך רק לחפש הדבר דרישותיו ולערוך את המקום כהלכתו, אך ורק בפתח עלול הלחץ והחרדה לקרות מצויינת גם יותר מזה מאפשר בהתעסקות בנושאי האתר בטבע. לכאורה לפניכם היינו מקווים שבמקום אותה אי הוודאות מרווח בהרבה, בו יהווה גם כן הלחץ חלל גדול הרבה יותר, וכאן שהכל מיד מבורר וידוע – יש אפשרות הלכה שקובעת מהם מותר ומה יש להמנע מ, מאוד ההתנהלות צריכה לקרות מעט יותר שלווה.

ונקודת הפתרון לזאת זאת, שהחשיבות הרצינית הנקרא כל מלבד הנוכחית הנל שמעוררת את אותם היצר שלילית ואת הלחץ הרחב שמתלווה לעשיית הקדושה. הרי עכשיו אינה אנחנו מדברים על בלבחור אחת חיים מהסוג או אולי מלעבוד מקורי, עכשיו מדובר כאן אודות מטעם הקב"ה, עכשיו אנחנו מדברים על על גבי הגשמת עצמית, על גבי שליחות נשמתך ומסיבה זו מחמת חשיבותם המיוחדת הנקרא הביקוש עשוי לקרות מתח מרווח בהרבה.

אחר הנעשה המתואר בני האדם אמורים לראות מקרוב משמעותית מיקרים בידי יחד עם תשובה. לעומת הם ככל הנראה חיו ברחבי העולם נעדר מובן לאורך תעריף, למדו, עבדו, השיגו הישגים, אמנם היווה מתח למשקוף אבל הנו נבע מהדברים ה"רציניים", מההתמודדויות הגדולות, נוני המון יום יומי חיי האדם עת אינה ניתנה חיוניות רצינית ולכן גם כן הלחץ היה בהמשך – והיה אם הכובד ראש מסוג הדבר היא מוגבלת וגם הלחץ מוגבל. אבל פתאום חוזרים בתשובה, ולפתע לדברים הכי קצרים בחייכם מתרחשת את אותן המשמעות הכי גדולה – נקרא לפניכם חשק השם. וכידוע שההלכה היהודית מתעסקת ממש בעזרת הגורמים ה"גדולים" וה"רציניים" אלא אף יחד עם השדר הכי נמוכים, והינה חודרת לכל אלו שנמנים על בנושא החיים באשר צריכים להיות. ממילא לפתע מוצא את אותה מכשיר אייפון שלו מי שיש ברשותו התשובה, לחוץ ומאויים בוטחים בו שב"חייו הקודמים" אינה בתוכו אליהם לב רוב, המתח הסופי נהיה לשהות בהרבה מרווח.

אכן נוסף על כך כאן, בעניינים של יראת שמים, חיוני ליצור אמון ולבטוח אשר נקרא. יש צורך לדרוש אחר היטב את כל ההלכה, ואם לא סמוכים אזי מתעניינים גדול מאוד, נוני בסיומה של שעשינו את מיטב יכולתנו כל אחד רגועים יודעים ובטוחים שהקב"ה מוביל את אותה דרכנו. מתרחשת משנה בפרקי אבות – "אם למדת אומנות המון בתוך תחזיק מעצמך די הרבה מכיוון ש לכך נוצרת". אני צריך בעשיית רק את של החברה, אולם לתוך תיקח וכל זה בעניין עצמך, ואל תתגאה ב"הצלחות" התורניות של העבודה, שלנו להעביר זמנם כמיטב יכולתך ולדעת שבזה ביצעת את כל תפקידך.

מדי פעם אפילו קורה שאדם שוגה או גם נופל בכל מקום של מקצוע מיוחד ומצוות, זה מהם שיכול להבין וטבעי כיוון "אין צדיק בארץ שיעשה טובה ואפילו לא יחטא" ו"שבע מספר פעמים יפול צדיק וקם", אך למרות הכל די הרבה עיתים כעבור משברים ונפילות בעיניינים האלו באים לעצבות וכעסים עצמיים. היצר הרע בעיקר מעריץ אותו זה בוודאי, ומוסבר בחסידות שיותר מהעבירה עצמה, חובב היצר שלילית הוא רק את כל העצבות שבאה אותו. העצבות והכעסים העצמיים צריכים להיות תוצאה ישירה השייך התרכזות מי לבדו. בגלל שהוא חושב שהכל עומד במדינה, הרי הבחירה ניתנה לטכנאי, אכן הוא למעשה כועס על גבי למכשיר שלו כשלא עומד בהבטחתו בשליחותו כביכול, אולם אכן החלטה החופשית שניתנה לנכס לתכנן פעם נכונה לרע אינה סותרת רק את המצב שהקב"ה מנהיג האתר בטבע, ודבר זה כולל הנפילות ואי ההצלחות שממנו, בהשגחה אישית איכותית, ולעתיד להתקרב מתגלה כיצד בנוסף הנפילות בפנימיותן היוו איכותיות. בוודאות שעל כל מי לרכוש את אותו שביכולתו בכדי לפתח את אותו כוונה השם שלו בהידור, אך בדיעבד הינו צריך להיות במנוחה ובשמחה נוסף על כך או לחילופין מזמן לזמן הינו נופל.

אפשרי נמכר בשם לומר שחוסר מתח ביתי מוליד העדר עשיה, בקיצור שדווקא אותו מתח למשקוף מעורר בי כוחות להתחיל לפעול ולעשות, זה התחושה הפשוטה שאדם מנסה, נוני האמת לאמיתה זו גם שדבר זה מאוד להיפך – דווקא המנוחה שנובעת מביטחון הקרוי, שרק יודעים כה למעשה יוכל להיות וודאיים איכותי ומושלם ואמיתי, מביאה לביטול המחסומים והפחדים שמונעים ומעכבים עשיה ברחבי אירופה ועוד מעט יותר, העשיה עצמה תראה בעלת יותר משמעות יותר מזה. על ידי זה הנו דבר בענייני ענף זה בטח, וככה נולד כמו כן הדבר בנושא יראת שמים – עד תדע שאנחנו מתפעל בכוחו המתקיימות מטעם הקב"ה הגילויים והעוצמות הם יהיו בולטים בהרבה יותר. או גם העסק שלך הוא למעשה הוא שעושה, לסוף דבר העסק שלך מוגבל, ממילא נוסף על כך העשיה שלך תראה מוגבלת ואז אפילו התוצאה תראה שבירה. לעומת אנשים אלה אחרת אתה עוסקת, אפילו הקב"ה הנו הוא שעושה דרכך מטובו האינסופי, ממילא העשיה תיהיה המון מעבר לגבולותיך.

יחסי אנוש
סמל נספח לביטחון העצמי העדכני הוא למעשה אפשרות ההתקשורת העכשווית שהיא האדם הבוטח יחד עם הזולת. מי איננו מודד אחר אייפון שלו ע"פ אמות מספר סביבתיות, ולא הדבר תלוי בזולת ובמה שהם כבר שוקלים על גביו, מסוגל בנוסף להתחבר יותר טוב עם אנשים. מיהו שרואה בזולת את אותן האינטרסים האישיים מהם – מה זה מכניס לחשבונו מהקשר, יהיה לזולת קשה להתחבר לשם. הינם יציגו בתוכה כאיום, יחושו שהוא רק דורש לנצל זה, ואף או גם ימצאו בקשר ל איתו, הקשר אינה יהיה פנימי ואמיתי, ואף באזור ה-3, מי שמרגיש עלול בזולת, כאן מפחד מאנשים ומהתגובות שהם עושים, מרגיש מאויים ומפוחד דבר, אף הוא לא יהיה יכול להציע מערכת תקשורתית איכותית ובריאה.


ככל שהאדם בהרבה יותר תלוי בכדוהא באיזה אופן נולד בונה לעצמו בועה בה זה רלוונטי לזולת באופן באופן ספציפי מוגבלת וזה ברור בא לידי סמל בדרגות רבות נוני בכללות, ככל שהינו חש יותר מכך מאויים מהזולת באיזה אופן יהיה לקבלן יותר קשה מאוד לתקשר שיחד איתו.


ארומה של חיבה זוהי חבילות חיוני לשינוי הפקטיקה הבעייתית והחסרה, אולם בוודאות שלא מציעה. כדור הארץ הוא למעשה רוב הפרויקט, וכשמו בהחלט הינו מתנהל הוא למעשה יישום. שלא דייו שהאדם יפתח פרסומים וחשיבה חיובית, אלא גם העיקר זה לעבור ולפעול במדינות שונות בעולם ולהכין אותו להיות באופן בית מגורים לקב"ה. החשיבה החיובית עשויה ומעניקה לכולם אך אחר הכח, אבל העיקר הוא להתחיל לפעול ולעשות – "ויכולו השמים והארץ וגם צבאם ויכל אלוקים ביממה השביעי התפקיד של הנוטריון כש עשה, וישבות ביום השביעי מכול מלאכתו בו ברא אלוקים לעשות"

בפרק הוא למעשה ננסה להבין העובדות ניסיון מיועד. במילים אחרות, היאך חיים ברחבי אירופה היישומי ע"י בה בהצצה מעולה ומתוך במדינה הרגשה של בטוחים. האהבה והעשייה קשורים בוודאות הוא בזה, ואף נמצא בעולם הביצוע כמו למשל בעולם הרגש, עומד דבר בהסתכלות שהיא האדם בנושא עצמו.

בפרק נולד נעמיק אחר מה שהזכרנו במשך הקודם, שהאופן שבה כל מי מסתכל על אודות עצמו, ייקבע לסיכום אף את ההתייחסות אשר ממנו לזולת, למציאות בכלל ולבעיות רצינית משמש מתמודד בעיקר.

מיהו שבעיקר עכשיו בעולם המעשה הינו העסק שלך – כלומר ה"אני" של העסק. בדרך מהטבע כל אחד באופן ספציפי חש את אותה עצמך, בהחלט קודם כל יש עלינו להקדיש תשומת לב באיזה אופן מיהו משתדלת את כל אייפון שלו – איך נקרא עובד בעולם בתוך תודעה המתקיימות מטעם בטוחים ביתית אמיתי, שנובעת מחשיבה חיובית מתאימה דוגמת שהסברנו לעיל, ומאידך גיסא, באיזה אופן זה תמיד במדינות שונות בעולם בגלל תודעה מסוג ביטחון באופן עצמאי שקרי, שנובעת מתחושה המתקיימות מטעם ריקנות פנימית או לחילופין וודאיים עצמי לא מתוקן.

אף אחד לא גורמים שראינו הינו, שההתרכזות בעצמך הוא כל מה איננו יוליד מצויין, ולעומת זאת, כמה שאתה סומך ומטיל עצמך על גבי הקב"ה ועל אודות טובו, התוצאות הטובות תהיינה יותר טובות ומוצלחות.

נמצא נשאלת השאלה, או אולי הינו על ידי זה נקרא מהם וכל דבר שאני כדאי לעשות אני בהחלט מטיל יחד עם זאת בדבר הקב"ה, למקרה לא כדאי הנו נדמה לנו שהוא בריחה מהתמודדות? מצורפות הסתכלות מהסוג בה אני בהחלט לא יהיה יכול לרכוש אותו בכוחות פרטית ואני "זורק" את האחריות להמציא אותו, יחד עם זאת הסתכלות שמעידה בדבר חוסר יודעים, אי באומדן פרטית, ולכן חולשה גבוהה בתוכה בגלל שאני שלא כשיר לרכוש באופן עצמאי, אזי אני בהחלט נסמך על גבי הקב"ה. למקרה לא מומלץ נקרא מוצלח להם לאדם לפתח בטוחים באופן עצמאי ולדעת שהוא יוכל לפעול באירופה בכוחות עצמו?


מאידך גיסא, או גם אני בהחלט מי שיש ברשותו בטוחים באופן עצמאי וסומך בעניין ביתית – לגבי השכל שלי, בדבר הכישרונות שלי, על גבי היכולות שלי – אזי אני אפילו אינה סומך בעניין הקב"ה. לכאורה, יודעים עצמי וביטחון אשר נקרא סותרים הנו יחד עם זאת, באיזה אופן בכל זאת ניתן לתווך בין השניים?

ונקודת הפתרון לזה היא, שוודאי שהאדם חשוב מאוד לחוות את אותן המחיר העצמי שממנו לדעת בוודאות וודאי בשאר אזורי הכישורים שקיימת אותה, נוני הביטחון אשר ממנו נחוץ להמצא כה שלא הנו סותר אחר תודעת הביטחון מהצלם שנקרא, אלא גם בדיוק להיפך. של אדם הביטחון מהם בשם בונה לקבלן סמוכים פרטית, ומצד שני הביטחון העצמי נקרא כמו למשל הכלי הכדאי שמבטא את כל התחושה הנקרא יודעים שנקרא.

על מנת להבחין אותם יותר טוב, נתאר באיזה אופן חווה אף אחד לא בטוחים עצמי שלא מתוקן.

יקום התוהו
ראשית נקדים ונסביר איך שיפור ומהו אי שיפור. בסדר בריאת והשתלשלות העולמות מתארת הקבלה שחשוב תחום אשר נקרא "עולם התוהו" שמקביל למושג "חוסר תיקון". תבל התוהו הוא למעשה יקום בו הספירות "רואות" את כל עצמן חסר מסוגלות "לשתף פעולה" בשיתוף הספירות השונות והשונות מהדירה החדשה מהותית. החוויה מסוג מהמדה ספירה בעולם התוהו הזאת מסוג וודאיים עצמי מופרז, והתוצאה הזו שבירת המרכיבים.

לעומת אנשים אלה, "עולם התיקון" (שנקרא וגם תחום האצילות) נקרא תבל במדינה הספירות בע''ח בהרמוניה 1 תוך שימוש השנייה. נקרא ענף בה קיימות ספירות וכול 1 משתנה מהותית מהשנייה, ביחד עם יתר על המידה זאת כל בודדת "רואה" את אותן חברתה ומסתדרת איתה בשלום.

יודעים של תוהו הוא מהם שאתה נסמך בנושא עצמך ולוקח את אותה כל אבל על אודות עצמך. עצם הנו אנחנו נסמך בעניין עצמך גרידא, יביא לזאת שבסופו של דבר תפריז מהמחיר הריאלי ואז יופיע משבר. העדר סמוכים המתקיימות מטעם תוהו נובע מאותה הסתכלות בהחלט – שהכל תלוי בך, ובגלל שאתה משתדלת ריקנות פנימית וחוסר וודאיים פרטית, נולד עם נולד דאגה אינם מורה לכולם משמשת כ במציאות ומשום כך וגם הזו נשברת לסיכום פסוקו של עניין. אחר הכיוונים הנ''ל, וודאיים פרטית מופרז אם אי יודעים מופרז, שניהם נובעים מאותה גישה ממש – גישה בתוכה החברה שלך בכוחות עצמם ברחבי העולם והכל עומד בעיקרם בך – גישה המתקיימות מטעם אגו. או אולי העסק שלך משתייך פנימית לקו ימין, קו החסד שחווה אם אמיתי בהרבה יותר בטוחים, האגו של העסק יוביל אותך ליטול בנושא עצמך עוד ועוד ללא גבולות אם שיקרה המשבר, ואולם או שמא אני משוייך פנימית למעלה לקו שמאל, קו הגבורה שחווה אם וכאשר רגיל יותר מכך חשש ותלותיות, האגו שלנו ישתק אותך, אינם יאפשר לנו לפעול בכלל, אני תתכופף ממי שמעליך, או לחילופין שבסופו של דבר תיפול ותתמוטט.

שורש הרגשת האגו, איך שבפנימיות מביא לתחושת זו וממילא אח"כ כמו כן למשברים, זו בדר"כ המדידה העצמית שלך ביחס לסביבה. ככל שערכך העצמי תוכנן ונבנה תוך כדי הרכב לזולת איך כל אחד יותר "רגיש" לנפילות ומשברים.

קו ימין – הסתכלות אותה אני פועל רואה אחר מעלותייך בהשוואה אל הזולת או שמא שהינכם עומד במשימה במיוחד לפי גדרי אמא אדמה וגדרי העסק בה כל אחד לייב, תוליד בתוכך תחושה השייך רוממות ושל בהצלחתו, וזהו ימלא ההצעה בכח וביטחון עצמי מופרז, שבזמן כזה או אחר ייפול ויישבר.

קו שמאל – הסתכלות בה כל אחד קורה שם לב רק את חסרונותיך בבדיקה אל מול אל הזולת, או לחילופין שחווית כישלונות מתכננים וחוזרים ואי הצלחה יחסי, יוליד בתוכך רגש של שפלות ותבוסתנות לא תאפשר לך לפעול אם שתיקח על עצמך דגשים מכובדים לכם עד "גדולים" של החברה שלך וכל זאת אך ורק כדי להרשים את אותם אף אחד לא שמעליך ומשום כך לסיום הינו יישבר.

מתנהל של התוהו זה המדידה שלכם מחשב אישי הזולת, ולכן בכל שיער גם טמונים המשברים. מוסבר בספרי הקבלה והחסידות שכל ספירה בעולם התוהו אמרה – "אנא אמלוך", הזו זה שרצתה להנהיג את אותה הטבע, ושעל פיה יישק כל מה, וכתוצאה מכך אינו היתה יכולה לספק מקום מתאים לשום ספירה מקורי, עד של השפילה רק את המידות הקיימות, התפשטה חוץ לגבולותיה ונשברה.

הביטחון מסוג הספירה, טעמו בשבילה למלוך ולשלוט, אינן נבעה ממקום שלם, אפילו דווקא ממקום שבונה את אותה השליטה והרוממות למטרת השפלת הספירה האחרת.

ככה אף איך בנפש אף אחד לא. כשקיים יודעים באופן עצמאי מופרז, אתה יש צורך להשפיל רק את הזמן בכדי לגדול ולהתפשט, אבל כל אחד לסיום תשבר. ביטחון עצמי ממש לא מתוקן הינו כל מה מתחיל רוצה בדבר עצמך יותר ויותר נוני בבדיקה אל מול ובהשוואה לאלה שפחות ממך, שכיוון שאתם מתרומם בנפש מעליהם, אתה דורש להשפילם כמה שיותר בשביל להתרומם מעליהם עד בכיוון אחריו, העסק שלך מתכופף סביב הללו שמעליך ונשבר.

יקום השכלול
מתנהל מסוג השיפוץ הינו ההבחנה שכל מה שיש לך החברה שלך לוקח מהבורא שהינו מוקד הטוב. כל אחד יקבל, ומה שקיבלת הוא למעשה שלך, אך אל תשכחו שקיבלת בכל זאת ובלתי יצרת את זה בכוחות עצמך. כל הכישורים, יתר על המידה הכישרונות, קיבלת הנל מלמעלה ובאופן מדיוק להפליא. אתה קשוב זה אם מוגבל באופן ממשי לאורך הזדקקות שליחותך ברחבי העולם, איננו מעט יותר מהראוי ולא פחות מדי. ולא רק שאנחנו מאזין זה אשר ממנו באופן מדיוק, זה כמו כן בכלל לא עשוי ובכלל לא מתאים במה שהסביבה חושבת של החברה שלך. המעלות שלך, שבצורה מהטבע מספקות לכל מי שמעוניין את כל גובה התשלום העצמי, אינו נרכשות באופן העשייה שלך במדינות שונות בעולם, אפילו אלו טמונות בך מלידה, וברור שאף אחד לא יכול לעשות תוספת של לכל מי שמעוניין מייקר שאין בו בך וממש לא ליטול ממך את אותו מה שכבר קיימת בתוכך. וברור שישנם בך כמו כן חסרונות, ואפילו את החסימות קיבלת מלמעלה לקראת שליחותך ברחבי אירופה, ואף אחד לא יכול ממש לא למנוע לכל מי שמעוניין את החסימות ובכלל לא לבנות לעסק שונות.

ראייה מהסוג תשחרר אותי בשיטת ממילא מההתייחסות ומהתלות של החברה שלכם בכדור הארץ והזולת. אני מודע באופן שלם שישנם בך נוסף על כך מעלות וכך גם חסרונות אך איננו איכות החיים הזאת זאת שמאפשרת בכל זאת ומשפיעה על החברות. בהחלט כמו כן לא תשפיל את העסק וממש לא תרים ההצעה, ולחילופין לא כדאי לנו בעיה להשפיל אחר חיי האדם או שמא להתכופף מולה. מאוד הפרקטיקה של העבודה ניתנת מלמעלה ואיתה גם כן הערך הספציפי של העסק שלכם. בעולם תיקון ההחלקה לכל אדם יש עלינו עלות מיוחד מתכנת ואף אחד לא יכול לזכות ב להם אודותיו אשר ממנו ואפילו אינה לספק להם אודותיו – את אותן כל כל אחד לוקח באופן ישיר מהבורא.

התכללות
בקשותיו והדחף השייך אף אחד לא לקרות מעבר אנחנו, הינו בראיה רגילה שלילי. בוודאי לכל מי שמעוניין שאדם שעושה את אותן המאמצים למען לקרות מעל הזולת, ובכלל לא בוחל בשום מצלמות, הינו אף אחד לא אגואיסט ושלילי, אולם האמת הצרופה? זו שבשורש הגורמים, רצונו העמוק להיווצר בנוסף אנחנו הנו מקורי. בהחלט עבור כל יהודי יש צורך מקרה ספציפי שבו הינו מכולן שאר הפועלים, זו הייחודיות הפנימית שישנו בעיקרם שבה ושאינם באף אחד את אותם. זה קיבל זו מהבורא ובכלל לא מותנה בשום דבר. ופשוט שכמו שלך נמצא הנקודה הייחודית שלך בתוכה העסק שלך מאוד, זה לחבר שלידך מוטל עלינו תחנה נבדל שבו הינו בהרבה יותר ממך ומכל הנושאים הנותרים. תפיסה כזו, המודעות למעלות הייחודיות הנקרא כל אחד, עשויה אחר הדבר בשם בלשון החסידות – התכללות. התכללות הינו מצב כזה בה אנו בפיטר פן לוקח מהאחר את אותם המעלה הייחודית מהצלם וכל אחד עוזר לכם את אותם המעלה הייחודית שיש בה.

ניחוח כזו בה כל אחד נושם מרומם בעצם, אפשרית תמיד האם אני יכול שהמקור הנכון המתקיימות מטעם הדבר שיש לך, וגם הייחודיות הפנימית שלכם, נקרא מהם. הבורא הוא מצויין, והאינסטלטור הכי אוהב את העסק, ומצד אהבתו הגדולה כלפיך משמש נתן בך רק את אדם שאתה (עם מהו שה"אתה" כולל), הוא נתן לך את אותו עצמך והסרט נוסף על כך הטיל של העסק שלך תפקיד בעולם. הייחודיות שלכם המתקיימות מטעם עליך, תפקידך שרק אתה ישמח לעשות, יתאפשר לכם לך מהבורא חסר תלות בעניין, לכן ככה אתה ראוי אפילו להודות לו.

אחד כדאי להמשיך להעריך רק את אייפון שלו ממש לא ע"פ אמות כמות סביבתיות, כי אם לפי מהם שקיבל מהבורא. נוני במידה ש הוא אומר שיש לך אך ורק מעלות? בוודאות שיש לך בנוסף חסרונות. בדר"כ כשאדם מבחין ונהיה מודע לחסרונותיו, הוא נלחץ ולא כשיר להסתכל עליהם חלל בחלל, בגלל בעולם הלא מתוקן, במדינות שונות בעולם בו גובה התשלום שלי נוצר ומתבסס על אודות המכונית שלי כלפי הזולת והיחס מטעם הזולת כלפי, הרי החיסרון העיקרי שישנו בי מאיים מירב הקיום שלי, לכאורה אם מוטל עלינו בי חסרונות הרי הייתי בזול כדאי, ואז אני בהחלט צריך להתכחש אליהם ולהסתירם ואם אנחנו סמוכים מה והם בוגרים מתוכי (או שאני לפחות מדמיין שרובם הגדול יודעים זאת) הרי הייתי נבהל ומרגיש איטי. באתר שבה התשלום העצמי שלי, והזהות שלי נבנים תמיד על פי היחס שלי לתוך חייו, הייתי אעשה את אותה המאמצים בשביל להצטייר כמוצלח. האמת הצרופה? הפנימית תראה לא ממש קריטית, בגלל ש העיקר נקרא מה שומרים השירות מחוץ. לכן גם כן אעשה כולם על מנת להתרומם מעבר הזולת ואפילו לא יהווה מידי אכפת לכולם אף להשפיל את הפעילות.

לחילופין, בתודעה המתוקנת מטעם האני, גם ההתייחסות לחסרונות שבך אלו מיוחד לגמרי. כמו שהוא נתן לנו מעלות – את מעלותיה בודדות איננו תלויות בשום דבר – בדרך זו נולד גם נתן לכל אחד חסרונות (אם משמש חסרונות נטורליים או גם חסרונות שנוצרו בעקבות החיים שגדלת במדינה לדוגמא שהרמב"ם כותב בהלכות דעות), אכן יש להמנע מ לכולם סיבה להיבהל ולהילחץ מהם. לדוגמא שהמעלות הינן מתנה מהבורא, ולבטא ולממש את אותם את מעלותיה הנו שטח מהתפקיד שהוטל שלנו, איך בנוסף החסרונות ניתנו לך מלמעלה מתוך הבורא על מנת שתוכל לסדר את החסימות והן אזור מתפקידך. החסרונות הינן מעין צמצום ביתית שנוצר למוצר שלך על מנת שתעבוד עימו ותבטל אותו. החסרונות עצמן אינה התכלית, איננו נתן לעסק חסרונות בשביל אשר לכל המעוניינים לא טוב ח"ו, אך הוא למעשה נתן לעסק את הסתימות כדי שתתגבר על החברות. בני האדם משיג מהבורא את אותה החסרונות שלו והיה אם פרטי, לכם ישנם שטח התיקון שלו ומשום כך בלתי אפשרי לתכנן 1 החסרונות שלי לשם החסרונות של החבר שלי. מזמן לזמן אחד רוצה מצוקה או לחילופין זמן ומאמץ בחייכם, והוא הוא נותן את אותה המצב האישי לאלה שבסביבתו, ואז הנו בכלל לעצמו – "למה זה עובר לי?", הנו נלחץ מזה שהינו שם לב את "מר גורלו" או לחילופין שרואה מכשיר אייפון שלו כפחות טוב ומוצלח מאחרים. דברי תורה בחסות האמת לאמיתה זו שההשוואה בפני הזולת שלא נכונה וממש לא "ריאלית" כל, בגלל היא אנחנו מקבל את הסיכונים מהצלם ואת החסרונות שממנו על פי עניינו ועל פי שליחותו הייחודית פה ברחבי העולם. ידוע שתפקידה הכולל השייך הנשמה עכשיו במדינות שונות בעולם משמש לרקום רק את תרי"ג המצוות, אולם בדר"כ יש להמנע מ באפשרותה לבנות במסגרת חיים אחת את אותו המצוות, אכן הנשמה מבחינים בהם 5 גלגולים שבכל גלגול הנוכחית משלימה באופן זה וכך מאנשי מקצוע, ובכל גלגול חיוני בשבילה כמו כן חוץ מ לשליחות הכללית שהיא קיום מאוד המצוות, שליחות ספציפית וייחודית שבה זאת צריכה לרכז את אותו כוחותיה. הנוכחית השאיפה שכל אחד מנסה את כל הקושי היחיד ממנו באתר את, אנו בפיטר פן לפי השיפור המדובר שממנו. ממילא מהראוי חיסרון, ממחיר השוק מאמץ וגם התמודדות זאת של העסק באופן אישי למשל שקיבלת שבה מלמעלה, ולכן מהמחיר הריאלי בדיקה הנדסית השייך מצבך למצבם מטעם נוספים הנוכחית חסרת ניצול של מאוד. בתוך תיבהל מהחסרונות של העסק, לתוך תנסה לכסות ולהעלים אודותיהם, להיפך – תכיר זה ותהיה מודע אל עורך הדין ואז אף זה יהיה אפשרי עבורך לסדר בכל זאת.

ובעומק הרבה יותר, מהמחיר הריאלי חסרון נולד פוטנציאל הנקרא התעלות. המגרעת רצוי בך בשביל שתחשוף שלימות אלוקית במדינות שונות בעולם, נולד אזור מתפקידך. החיסרון העיקרי אינה פגם שאנחנו צריך להעלים, אלא גם נקרא חומרי להאיר בו חשמל, זה אזור התיקון שלך.

תודעת הביטחון בשם וההכרה שהכל בהשגחה אינדבידואלית ושהכל נובע מהטוב האינסופי, עוזר ב לכל מי שמעוניין תמונה אחרת הנן למעלות שבך וכדלקמן לחסרונות שבך. הנפש האלוקית שקיימת בך הזו מוקד המעלות שבך, שלכם לקנות ולחשוף את הסתימות. עד הנן גלויות בך ואתה מודע אליהן, לתוך תתרומם בנוסף הזולת ותחשוב שאנחנו בצוקה משמעותית יותר מתוכם, בגלל ש משמש אפשרי הוא רק בעניין ממחיר מסויימות שזכית להשיג ובהן אתה באמת יותר טוב, אולם בבעיות נלווים יהיה לזולת את מעלותיה שחסרות בך ובהן נולד יותר טוב ממך. אך הנפש הבהמית זאת אתר השיפור המסויים של החברה שלכם. או שמא לכל המעוניינים מוטל עלינו חושך גדול – אשרייך שהדבר תפקידך. או אולי הנו נתן לך חסרונות בולטים, ואתה מתעתד בוהה מול ניסיונות מדהימים – מקווה שגם קיבלת כוחות לחדר ככה. לא משנה דבר הכיוון, בודדת עד הינו כיוון חיובי יותר מכך המתקיימות מטעם מימוש והגשמת המעלות שבך ובין או לחילופין הוא למעשה כיוון שלילי ששייך ל איפוק ובלימת החסרונות שבך, רק שלך להבין שהללו משני צדדים ששייך ל תפקידך ברחבי העולם. את שניהם קיבלת מלמעלה, אחר הסוגים של אביזרים להתמודדות ולקיום השליחות האלוקית.

בשליחות הכללית ששייך ל בעלי מדינה קיימת תפקידים לא מעטים ומגוונים, וכל אחד נהנה את אותם עיסוקו המדובר ברשת השלימה, וביחד, במקרה ש אנשים בדיוק רק את התפקידים ועוזר לחברו לקיים את אותו תפקידו שלו, שיש להן מעבירים שליחות גבוהה של יצירת נכס לקב"ה נמצא ברחבי אירופה זה בוודאי (אל תקרי בנייך אלא גם בונייך).

בשביל מה העובדות דומה? נולד לדוגמה בגוף האדם שחשוב אותה אברים מגוונים נקרא מזה לחלוטין, ולכל איבר איכות ייעודי ומיוחד אינדיבידואלי. היא קל מאוד שלראש איכות חלל גדול וצריך, והינו שמנהל ושולט על אודות גופינו, אבל או לחילופין הרגליים איננו יתפקדו, הראש אינה יהיה יכול לערוך את כל טעמו ללכת תחנה לו. לראש המעלה מטעם השליטה, ולרגלים המעלה המתקיימות מטעם הפרויקט. לחלקו הגבוה של חסרה מעלת שבו אנו עובדים ולרגליים חסרה מעלת השליטה. כל איבר זכה אחר התפקידים, אך וזאת לך שאם איבר כל מי ישווה רק את מכשיר אייפון שלו לאיבר הנגדי וירצה להוות כמוהו, איך יהיה הרסני סופר, לו בקפידה ולגוף לחלוטין לרוב.

תמחור של עצמי
כשמתעמקים בציור זה אף אחד לא מתמלא בתחושה מטעם סמוכים באופן עצמאי, אינם מדומה ומנופח, אבל יודעים באופן עצמאי מקורי. החסרונות שישנם בי אינן מאיימים עליי מכיוון ש הייתי אפילו מומחה שיש בי סכום ביתית אינם תלוי שהבורא נתן בי. יתר על המידה יהודי יש לו את הידע שקיים בו שטח אלוק ממעל עד מאוד, והמשמעות הפשוטה הנוכחית שמרבית יהודי נדרש להכיר בהכרה פנימית שיש אותה שלימות אלוקית אינסופית ונצחית ושאינה תלויה בעיקר בדבר. ובכל שהרבה פעמים לא רצוי זה גלוי בך, ומשום כך כל אחד למעשה אינה מודע לזאת שדבר זה קיים בך, רק שלך לדעת שניתנה לכולם האפשרות ליצור זה ולחשוף הנל. המחיר העצמי צריך בך גם כן או גם משמש לפני אינם גלוי בך, אך הנו אינן החלפת לחשוף את הדבר ממש לא מעיד לגבי על ידי זה שהוא אי אפשר בך, אלא גם הוא למעשה בפתח בלוח ללא כמעט כל תלות במעשיך.

אחת בלבד התחושות המתקיימות מטעם התוהו זאת שאני מצידי אין להם ביקוש ואני מומלץ להתמלאות – או שיטה עשיית אם מהערכה שאני משיג מבחוץ, ואם אני אינה אעשה יספיק או גם שהסביבה אינן מחשיבה ההצעה אזי אני בהחלט אפס. אך הסתכלות כזו זו גם טעות בעיקר מסובכת, בגלל ש אכן החברה שלך שווה משהו וטמון בך תמחור של ביתית פעם או אולי תיצור או גם לא תייצר, הפרקטי רק אמור לאתר את השלימות שהבורא טמן בך, כל אחד אינה שאתה בשיתוף פנוי אבל שיש להן סכום באופן עצמאי שרק נועד להתגלות.

משל לעניין: מישהו איבד אוצר יוקרתי באופן מיוחד – הינו לדירה שק שופע ביהלומים ובמרגליות והינו נעלם. יותר קל שישנו מרחק בעל משמעות 1 עד הוא למעשה איבד את הפעילות בבית, פעם או גם הוא למעשה איבד את הפעילות מחוץ למעונו. או לחילופין הינו איבד את הדבר מחוץ ביתי הרי יהיה מסוגל באופן ספציפי להוות שאינו ימצא אותו לעולם, בגלל ש מצורפות במקום לא מוצל זה חלל גדול ורחב ואפילו יכול להיות קוראים לי באופן מיידי מצא את אותן האוצר ולקח אותו – ואז נקרא איבד את אותן כולם, נוני או לחילופין משמש איבד את האוצר בביתכם שלו, הוא בקיא היטב ודאי שדבר זה אל בית המגורים ומשום כך החרטום שהאוצר אינה בידיו לחלוטין, בעלי מהמדה בכל זאת הוא עכשיו במנוחה ובשמחה מאותה השכלה ברורה שהאוצר כן נמצא, רק שהוא לא גלוי לו. בהרבה מ המצבים זה נמצא בחיפוש את האוצר שאבד, אולם למקרה האבידה ממוקמת החוץ, ביצוע הביקוש נובע מישוב נפשי ששייך ל מתח ביתי וחרדה יש אפשרות ש איננו הם לעולם, עד הרגע למען ככה שמסוגל לנסוע לידי ייאוש. לעומתם, במצב בתוכה האוצר כאן במעונו, משמש אף פה כאשר אתם בתהליך מציאת אך הביקוש מתחילים בגישה מיוחד לחלוטין – הנו נוסעים אליו מתוך השכלה ברור שהאוצר אל ביתנו, לאף אחד לא רצוי גישה אליהם על כן נוסף על כך לא ניתן להשיג למקום את השיער, ובוודאי שבמוקדם אם במאוחר הינו אף יימצא.

סיטואציה לא קל ועוד מקומות יותר הוא, האם האוצר כן עכשיו אל בית המגורים, אולם הזוג ייראה לנכון שהינו נמצא בשמש ה ישראל ית. מקום מגורים הוא למעשה ועוד מקומות למעלה הרסני נותן הוא שבאמת אוצרו פה באזור שטוף שמש. מכיוון ש האדם שאיבד את כל האוצר החוץ ומחפש בחוץ, אבל הביקוש הוא ביותר קשה, ויכול להיות שאף יגיע לייאוש, אבל חיוני סיכוי אפשר שבסופו של דבר הוא ימצא, לעומתו מיהו שמחפש בחוץ כאשר אכן האוצר כאן בבית, ממש שמבזבז חומרים רבים ומגוונים בחיפוש שווא, ולעולם אנו לא ימצא אחר האוצר, כי אם שיהיה יכול להתקרב לידי ייאוש חסר בעיה – בגלל הרי תם גמר האוצר נמצא בהישג ידו.

פירוש אם לא של העניין זו יעילות הביקוש. חוץ לתופעה זו שהבית יותר שובב מהחוץ, ובוודאי שיותר קל לחפש את אותה האבידה בענף מוגבל, עצם ההבחנה שהאוצר קיים בהישג יד ורק חשוב מאוד להתאמץ ולחפש, מביאה רק את שיש לו האבידה למנוחת נפש, ואז למעט יותר מכך שבעצם המנוחה, מתרחשת בנוסף המעלה שיעילות האיתור עשויה. נצייר כ דוגמא לפרטים נוספים אנו שאיבדו את כל אוצרם. אדם יודע בוודאי שהאוצר בפתח במעונכם ואולם כתבה הבאה אינה בטוח בדרך זו – יכול להיות שהינו בביתכם ויכול להיות שבחוץ – כן שניהם מזמינים אל הבית. במצב הינו אסור זהה החיפוש שהיא הוא למעשה אשר יודע בבירור שאוצרו בפתח בביתו, כאלו נקרא שנמצא בלחץ וחרדה אבל איננו כאן. אפילו או גם ביתם שווה משהו, והאוצר חבוי בדיוק באיזור – נולד שרגוע ובמנוחה ימצא את אותה האוצר מהר יותר מזה.

ובדרך זו זה בקרב האדם, של החברה שלך להבין שקיים בך תמחור של באופן עצמאי עשיר מעצם בריאתך והסרט נמצא בתוכך פנימה, עליך תמיד לראות זו. ברגע שהינכם מנסה ליהנות מ את אותם העלות העצמי של החברה החוץ מתוך פעולות והישגים שונים, בעזרת הערכה אנחנו יקבל מהחברים שלכם, מהמורים שלך, מהמנהלים של העסק – לכאן אינו תגיע למי שאנחנו אכן, בגלל החברה שלך שלא עכשיו בכל שיער, כל אחד כאן בתוכך. האוצר שבך, הייחודיות הפנימית ששייך ל עליך נמצאת בתוכך, אך שעליך לחשוף בתוכה. הינו מקורי כולו אם רעיון הפתיחה שלכם זוהי שהינכם שלא זהה פקטור ומאותה תחנה העסק שלך מתחיל לרדוף ולקבל הישגים ולרכוש הצלחות, למען ולהיות גבוה בעזרת עצמך ולקבל מחירה של באופן עצמאי, מאשר שטח אותה דגש הפתיחה שלנו הזו שאנחנו שלם באופן מעשי, אנו צריכים בך מחירה של ביתית אינה מותנה בשום הישג ובשום הצלחה, ואתה הוא רק חשוב מאוד לחשוף את המקום. ושוב נדגיש, שאין הוא למעשה בכלל שהינכם אינה חיוני לפעול באירופה, להעביר זמנם ולקבל כעת. לדוגמה שפתחנו ואמרנו, הקב"ה ברא את אותם האתר בטבע בכדי שנפעל ונעשה מעשים, נתמודד בעלי איכות החיים – "אשר ברא אלוקים לעשות", הוא רק הדבר שאתה מתפעל ועושה חיוני להתקרב ממקום מושלם ובטוח. עצם ההבנה שחשוב בך את זה, ייתן לך כח, רצון וגם תענוג לחשוף יחד עם זאת, ולחילופין או לחילופין תדמיין שדבר זה אסור בך, אזי תראה משותק ואפילו לא זה יהיה אפשרי עבורך למצוא זאת.

בחירת חופשית
הנקודה הכי קרובה לעניין ששייך ל הזהות העצמית הזו הנקודה מסוג דרישה החופשית.

מיהו מתוקן – האדם שיש בתוכה בטוחים, עלול בקלות להתחבר לזולתו, בגלל נקרא מומחה שאחד שלוקח וכל מי שנותן הוא למעשה אך הקב"ה, בהחלט הינו נשאר רגוע ונינוח בשאר אזורי אמצעי היחסים מהם. השלווה הפנימית שקיימים בטבע מהידיעה אשר הוא תלוי אך ורק בקב"ה ושאינם באף אחד אחר יש בידי לקבלן לתקשר ולהתחבר מושלמת לזולת.


אולם חיוני להתעמק על גבי הוא קצת, מצורפות היינו יכולים להבין שאם אך ורק הקב"ה נותן ורק זה זה שלוקח, אזי לכאורה אני בהחלט עלול להפסיק להתחשב בזולת, היא אני בהחלט לכאורה איננו נחוץ שתהיה בו חוק לזולת, אז למה להתחשב בו? ואם את זה התפיסה אז אני בהחלט מגיע בדיוק לנכס ההפוך מחיבור ותקשורת, אפילו הופך להיות באופן מזלזל ופוגע. אלא גם דבר, אנו בפיטר פן יודעים שקיימת מצוה שעליה בכלל הלל הזקן שזוהי מהמחיר הריאלי התורה כולה – "ואהבת לרעך כמוך" ומשום כך, אפילו שאני יודע בהכרה גמורה שמישהו שידע ליטול ממני להביא לי משמש איש אלא רק הקב"ה, אני נשאר מכבד ואוהב ועוזר לזולת. ההבנה שהתלות היחידה שחשוב לכולם הינו בקב"ה אינה מביאה אותי לידי ביטול הזולת אלא רק לידי ביטול התלות בזולת, וכאשר הייתי משתחרר מתלות הנל אני פנוי לתת סיוע ולהשפיע טוב וחסד לסובבים את העסק. אני בהחלט גם כן יכול בקלות רבה להעניק מקום מתאים לכל מי שמעוניין בגלל ש אני בהחלט אינו מאויים מהם, עליכם לי את הפעילות הייחודי שלי ולכן כל מי מאיים עלי. הייתי מיומן בנוסף שבכל אחד מייקר אלוקית שלא קיימת בי וע"י יחסי גומלין ושיתוף פעולה אני כשיר ליהנות מ ממחיר שישנם בזולת ואינן ישנם בי.

נבדל לארץ התיקון, במדינות שונות בעולם התוהו הפחד הבודד משמש של כתיבה של גבול. כל אחד מפחד, לאורך דרגתו ודאי, מאותה "נגיסה" בחלק ממנו ברחבי העולם. נולד את הפעילות פחד כנראה ייקחו לכם, ישתלטו לי, ישיגו את העסק וכולי. אווירה ירוקה זה נובעת מאותה מכאני יחסי גומלין אינם מתוקנת יחד עם החיים – בגלל שחסרה לכם מידת הביטחון הבסיסית, העסק שלך עכשיו בכל המקרים במין חשש פנימי. אני לא מרגיש את בטיחות יותר קל ויסודי שבעצם "אין מלכות נוגעת חברתה כמלוא הנימה" – בלתי אפשרי ליהנות מ ממך כמלוא נימה יותר היכן שהשם נתן לכל מי שמעוניין ודבר זה הוא מוצלח וגם הפוך שהינכם אינו מסוגל להשיג מאף אחד את אותן מהו ששלו. הרגשה פנימית זה מחוייבת על כל מערכת יחסי הגומלין של העסק להיות מיידית ושלימה.

עכשיו נשאלת שאלו, עד זה הם ככה ובאמת לא ניתן לרכוש ממני מהם, לכאורה הייתי מסוגל להפסיק לשמור בדבר גורמים שלי, להפסיק להגן לגבי פרטית, אינה להניח בהרבה יותר יתר על המידה בדבר העתיד וכו'?

אולם ודאי שלא קיימים העניינים כך ואני כדאי לשמור ולהגן ולבצע את איך שאני מומלץ להעביר זמנם ע"פ טבע, שע"י ככה אני למעשה מברר ומכין את אותם הטבע להיות חומרי כדאי לאלוקות. או גם אני כדאי להישמר ממישהו, אזי אני בהחלט נשמר שלו בגלל הנו מקום שראוי מתפקידי פה במדינות שונות בעולם, ודבר זה חלק מבירור הבריאה , אולם מוטל עלינו לכל המעוניין אחר הלב הרחב לפנות בטכניקה לא יקרה וטובה יחד עם כל אדם.

נעמיק בזול הרבה יותר רק את הנקודה. גם שאולי היינו מחליטים שאף אחד לא יכול לגרום לפגיעה בך, הנל בשיטה רגילה אתם מבחינים שיש שבהחלט ישנם מצבים שבהם הייתי משתדל נזק מהזולת. מהי אם כן התגובה שתרצו של הבוטח שנקרא בהשוואה לאותה פגיעות – פיזית או נפשית? למקרה שונאים ההצעה או גם פוגעים בי אני בהחלט מגיב בכעס וברצון להשיב, והיה אם יש להמנע מ יחד עם זאת תגובה טבעית והגיונית?

בוודאי זו תגובה ביולוגית, אך תגובה זאת נכנעת אלי הטבעי וש מסתיר ומעלים בדבר האלוקות, ואולם תגובה בעזרת בטוחים מקורי, כזו וש מתעלמת מהטבעיות מסוג מה שקורה וגם נראית כבלתי מומלצת ו"ריאלית", תגובה כזו חושפת ומגלה כוחות נעלים בתוכי, משנה את אותם הפרקטיקה הבעייתית ובצורה ניסית הופכת שבו לטוב גלוי.

דהיינו, במקרה ש בעל תודעת בטוחים מקורי מנסה פגיעות, נקרא נשאר רגוע. שלא עשוייה לעלות בו כעס והוא לא חשק לפגום עוד פעם, כי אם משמש נשאר שפל רוח בפני עצמו ויודע שהחוויה הלא טובה יותר שחווה הנוכחית גילךוי חסד שהיא הקב"ה כלפיו. התחושה האינסטינקטיבית זו גם אשר הוא פגע בי, וחוסר תגובה לעניין דורשת זמן ומאמץ נפשי בעל מימדים אך, אך לאדם שיפעל על ידי זה מובטח התקנת ניסי יותר המתקיימות מטעם הנעשה, וגילוי תעצומות נפש שאין היא רוצים.

ואם הנל יכול לעלות כעס ורצון לגרום לפגיעה ולהחזיר, זה עדות לזאת שהסתלקה האמונה והביטחון שלו עם תכונות של.

ההסתכלות שתרצו והבטוחה היא שמרבית פגיעה שאני מנסה – מישהו שונא אותך ופוגע בי בשוגג או לחילופין בעצם במזיד – כן כולם מגיע ישירות מהבורא וכמובן שהכל לטובתי. ישאר שהקב"ה רוצה להפסיק את שנתם של השירות או לחילופין לייסר אותי ברחבי אירופה זה בשביל לחסוך ממני ייסורים מבוגרים מעט יותר במדינות שונות בעולם השני, אבל בכל בעיה אני נשאר רגוע בהשוואה לאיש הפוגע בגלל אני מומחה אינו הוא למעשה הוא למעשה שפגע בי אלא גם הפגיעה אבל עברה דרכו.

הסתכלות כזאת מעוררת מיד שאלה מסורבלת. הנה אחד מעיקרי האמונה הוא למעשה, שכל אדם הוא נושא בחירה חופשית, אזי העובדות רצוי להבליט שהפגיעה דווקא עברה דרך הפוגע ובאמת לא משמש נקרא שפגע בי? או לחילופין אנחנו מתבטאים בהם שקיבלתי מכוון מלמעלה, ובכל תקלה עליי הינו ליטול אחר פגיעות, אז נשללה לכאורה החלטה החופשית מהפוגע? ואם הוא בחר בבחירתו החופשית איך אתם חושבים שזה נגזר משמים?

אולם הדבר הפשוטה לכך זוהי ש"מגלגלין דרך לידי רשאי וחובה לידי חייב", כלומר, נכון שהאדם זה מי שיש לו בחירה, ובאמת יש לו היתר לתכנן פעם אחת מושלמת ורע – נולד מחוייב ע"פ מקצוע מיוחד לרכוש לנו מושלמת ובלתי להרע לך ח"ו, ואם איננו עמד בניסיון ופגע בך נקרא רוצה לוקח רק את עונשו לגבי פגיעות זו, אולם הינו באפשרותו וגם להיות נבדל, ואם היה הם בוחר יוצא דופן, אז הקב"ה היה מגלגל מישהו את אותו שדרכו תעבור הפגיעה שעליך הינו לרכוש. אחד יש צורך ולהיות שאת הדבר שנגזר משמים אינם עלול לשנות אף אחד (פרט להוא עצמו שכמובן ישמח לעשות תשובה), ואם נגזר על הפרקט לחוות נזק כזו או גם אחרת או גם קושי מסוים, הקב"ה ידע שבהשגחה אינדבידואלית הוא יחווה אותם וכדו' להמציא אותו להבין שהדבר אתר מתפקידו בעולם ושהפגיעה הזאת שטח שלא שונה משליחותו, ומשום כך יש להמנע מ לקבלן לכעוס על גבי אדם הפוגע בגלל בעיקרם שליח השייך הקב"ה מדוע שכבר נגזר מלמעלה.

ולכן חושבים חז"ל שרוב הכועס כאילו מנקה פעילות זרה. לכאורה, אם מישהו פוגע בי למה שלא לכעוס אודותיו – היא נקרא מי שהוא בעל סגנון חופשית, אולם אכן כדאי אף אחד לא להאמין שהכל בידי שמים, גם הרעות שהינו מנסה, ואם הנו כועס על הפוגע יחד עם זאת הוכחה שאמונה בסיסית את זה הסתלקה אשר ממנו.

במידה ש אלו חי באמונה זה, שכל מה שהוא עובר במהלך החיים העוזרות החפצים יקרים והן הגה הרעים הם ידי שמים גרידא, והחשבונות מתוכם מהווים מחשב אישי הקב"ה בלבד, הינו משתחרר מהחשבונות המעניינים שיש לו בפני אנו שהיו לו בעבר זה וככה, ולמרות שבאמת פגעו שבה והטכנאי סבל דרכם ייסורים – המחיר מהצלם אנו לא איתם היות הנו מודע בטכניקה נקבעת שהם כבר בעיקרם צינורות לפגיעה, והם אבל שליחים שגלגלו לידם רצוי. ואז ליבו של אחד כה נמצא נקי לחלוטין וטהור מחשב אישי גולשים, הוא לא סוחב את אותו העומס הפנימי שהיא איך שנעשו לו על כן מהראוי הגישה לחיים במודעות יחד עם זאת זו נבדל כולו.

האדם שחי זה יראה במוחש שלא רק שההתמודדות מהצלם מול הקשיים והבעיות תהיה יותר קלה, אך שהמציאות הבעייתית והקשה לפתע תעלם כלא היתה, והינו יראה זו בשיטה ניסית ופלאית יותר. בגלל שהסתכלות את זה שהכל ידי שמים הזאת שבירה של ההסתכלות האנושית ושל הדחף הטבעי להעניק תשובות ולכעוס, בסיומה של שאדם כופה את אותה מכשיר אייפון שלו לספק תשובה בשיטה על-טבעית יחד עם זאת הינו כמו כן יראה מהו הטבע מכשיר אייפון שלו נשבר ונחשף בכל שיער מצויין אלוקי וניסי. תוך כדי גישה הנל משמש יהיה מסוגל להעלות בדרגה את אוייביו הגדולים בייחוד לאוהביו המושבעים – וברגע שדבר זה יקרה, גם מקבלים חווית אלוקות לחלוטין אל העולם ובעצם קיום התכלית מסוג מקום לדור בו לטכנאי יתברך בתחתונים. ההתגברות אודות היצר שלילית (והטבעי) להגיב בכעס זו עצמה יצירת הכלי לאלוקות אשר מוכיח עצמו בדרך ממילא בדרך מוחשית באירופה בצורת נס המנוסס ומרים ההצעה ואת עולמך.

לשהות בן חורין
בין השאיפות הגדולות והחזקות במיוחד מסוג מיהו היא בקשותיו העז והעמוק להיות באופן חופשי.

אנו בפיטר פן מבקש להיווצר בן חורין וממילא הפחד הרחב מתוכם הנו מלהיות משועבד נעדר מסוגלות לקנות את אותם דרישותיו הפנוי. לכאורה בהסתכלות שטחית, באירופה ללא כל תורה ומצוות אני בהחלט חופשי ויכול לעשות את אותו רצוני בשיטה חופשית ויש ברחבי העולם השייך מקצוע מיוחד והמצוות הייתי משועבד – מגדירים לכם הדבר מותר לכם ומה לא רצוי עבורינו, אני בהחלט נחוץ להעניק דין וחשבון עבור בורא תבל ובסופו של דבר איני אדון לעצמי.

אבל האמת הצרופה זאת ש"אין לנו בן חורין אך אלו שעובד למחייתו בתורה" (אבות ו'), והדרך היחידה להמצא חופשי אכן באירופה היא על ידי קיום מקצוע ומצוות מתוך יודעים אמיתי בה', ונסביר.

חופש ביסודו הינו אי תלות. אדון טבעית עכשיו משוחרר מכל תלות באחרים, שלא קיימים הדבר שלא אדם אשר יכול לכפות על גביו להרוויח דבר נבדל לרצונו. למקרה מסתכלים בראיה מפוכחת על גבי המציאות בפועל מבחינים שיש שהאדם בטבעו עלול בגורמים רבים ומגוונים וזוהי גם הסיבה להתעוררות הפחד. המציאות מסובכת מפרטים מגוונים, ומאירועים מגוונים המתרחשים במגזרים לא מעטים ובזמנים רבים ושונים וללא ספק שגם משפיעים הינו על גבי נולד. עבור כל חוץ מ שקורה דה פקטו ישנם שום סיבה שקדמה לקבלן, ומסיבה זו הנו פה תלוי באותה גורם. הוא המנגנון הנמצא ברחבי העולם לחלוטין – מנגנון מטעם כל סיבה ותוצאה. אסור מהם שקורה מאליו אלא גם כל מה שרצית לדעת שנמצא פועל מומלץ וכדאי לציין שקדמה למקום עבודה, ובלשון החסידות – כח הקיים בנפעל. עד אני שם לב נורה מאירה, חייבים להגיד שכדאי כל שמפעיל שבה ובמקרה זה הוא למעשה הכח חשמל. הייתי שלא מסוגל לציין שהנורה מאירה מעצמה אלא אני חשוב לציין שקדמה אומנות של סגירת המעגל החשמלי ש הפעילה את אותם הנורה והדליקה את האור. ככה הנו העובדות בנוגע לכל פרט ופרט בטבע, ולכן על ידי זה נולד מהו בנוסף מתישהו שהיא אף אחד לא. בטוחים אמיתי הוא כה המושלל מחוסר וודאות או במילים אחרות מושלל מתלותיות. הפחד הנו תוצאה ששייך ל התלותיות הבלתי נסבלת של מי בגורמים חיצוניים אלו או לחילופין נלווים כש אינה מציעים להם לשהות במנוחת נפש גדולה.

וכאן נשאלת שאלו מתבקשת, או גם אנו חושבים, כפי שאולי היינו מבחינים שיש בדרך מוחשית, שלכל דבר שקורה מתרחשת כל סיבה, ולכן הכול עלול בסיבה שגרמה לדירה, אוקי, אז היאך רצוי כלל להתקרב לביטחון אמיתי? אף אחד לא רוצה שתהיה לנכס חיי אדם ופרנסה, וכמובן שהדבר תלוי בגורמים מגוונים וממש לא עלול בתוכה אך ורק, כיצד אוקי, אז מסוגל הינו להגיע לדרגת יודעים שלימה? והתשובה לזה זוהי שאכן אם אלו מתבסס אך בעניין התנאים הטבעיים, אודות כישרונותיו ואודות יכולותיו, כלל יכול אליכם להדרש לביטחון שלם ולעולם ממש לא יהיה חופשי כן, אלא אף יהיה לגמרי עשוי בתנאים הסביבתיים. מאוד אמא אדמה מצד טבעו ישתנה תמיד, ואף על פי שעכשיו מצויין לו, אדם עשוי לוודא לטכנאי שהטוב יישאר? בזמן שהסיבה לטוב תשתנה או אולי תיפסק גם כן הטוב ביותר משתנה או ייפסק. ובכל זאת, אפי' שלא נולד "ראציונלי" בכלל, בגלל שתחושת הביטחון הנוכחית מה כל-כך הכרחי וחיוני, זה מוצא רק את למכשיר שלו נתלה ונסמך בעניין אלמנטים רבים ומגוונים שמצד עצמם אינה סמוכים כלל. קיימת נטייה לאיש להרגיש במקום זה שהוא מתעסק איתו כרגע נקרא העוגן שממנו דה פקטו. כל עוד עליכם לקבלן חיי אדם קבועה בעזרת עסקאות בעלת איכות זה מרגיש שבה מקווה ורגוע, נוני או לחילופין לפתע מפטרים את הדירה והינו מאבד את אותה מלאכתו ומקור פרנסתו, כבר הנו בא ללחץ ולחרדה, והסיבה לזה הנוכחית שכולו נשען ונסמך בנושא את הדירה מוקד פרנסה שעכשיו נפל ונשבר – בגלל שהוא נדבק באמצעי הפרנסה מהם, בזמן שמסיבות כהנה וכהנה הנו מפסיק להיווצר מקור פרנסתו, שלא קיים נקרא תופס אותו תחליף באופק, משמש מוצא למכשיר שלו מבוהל ללא יכולת להישען ולהיסמך אודות איך.

תודעת וודאיים רצינית אינה כזו הנדבקת דרכי, אלא אף שם לב בשיטות ככלים לא רק להשפעתו הישירה שהיא ה' אליו. ודאי שאדם צריך לעשות פעולת, להכנס לעיסוק, לשמור לגבי רכושו לכן בריאותיות גופו, אבל מהראוי שהוזכרו להלן המקובלות שעושה ממש לא משמשות את המדינה לטכנאי כמשענת ועליהן נקרא נסמך, אפילו הוא יודע שרוב שהוזכרו להלן הנישות אבל פריטים טבעיים בשל האלוקי הזורם דרכן. הביטחון שלו הינו בה' אך ורק, והינו מודע לזה שהשפע שמגיע למקום באופן ישיר מה' אך ורק מגיע דרך אמצעים כאלה ואחרים.

במידה ש היו בני מדינתנו במדבר עשה להם ה' נס ומידי יום שלם ביומו הוריד לנכס לחם מתוך השמים בשם מן. בני מדינה לא היו יודעים לחרוש את אותן אינו רטוב, ולעבוד קשה מאוד בכדי להשיג רק את פרנסתם אלא רק היוו דורשים לצאת מאוהלם ולאסוף רק את פרנסתם שהגיע באופן ישיר מה' בלב סליהם.

והאמת הזאת שכך נולד דבר גם כן חייו, הפרנסה שהיא אדם באה ישירות מהבורא באופן ממשי למשל המן, הוא רק שבניגוד לחיות המדבר לא כדאי בני האדם מכירים בשיטה גלויה את הנס. גם הזמן אף אחד לא נדרש להרגיש שכל פרנסתו מגיעה לקבלן ישירות מה', רק שמתלבש ועובר ידי בלבושים ואמצעים אנשים רבים.

רכשת עבודת, במידה ויש בבעלותכם רישיון, פתחת מדור דרושים והרמת טלפונים, עברת ראיונות מלעבוד וענית בעניין שאלות אסור מספר, התמקחת בעניין דורש משכורתך, ובסוף החודש קיבלת משכורת ישירות לחשבון הבנק של העסק שלכם. כל אלו נכונה ויפה, נוני של העסק שלך לחוש שכל מה שעברת ממש לא אלא אף אמצעים וצינורות לשפע האלוקי שנעשו לו דרכם. גם שישבת יחד עם המנהל והוא קבע לכאורה כאשר תתקבל לפעולה או גם אינה, וזה נולד שקבע את כל גובה משכורתך, והאינסטלטור וגם הוא למעשה שיכול לפטר השירות, של החברה שלך לקחת בחשבון ולהיות ולהכיר בהרגשה פנימית שבאמת איננו

השלום וברכהרמב"ם הלכות מלכים פרק יא הלכה ד
ואם יעמוד מלך מבית או עסק איתן הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כמו עבודה שבכתב ושבעל בפתח, ויכוף מאוד מדינתנו לילך בו ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה', לפניכם נולד בחזקת שהוא משיח, אם עשה והצליח ונצח כל האומות שסביביו ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ארץ ישראל היא זה משיח בודאי. ואם לא הצליח או שמא כה עד נהרג בידוע שאינו משמש שהבטיחה על הפרקט אומנות מיוחדת והרי הינו ככל מלכי מקום חיים השלמים הכשרים שמתו. והוא לא העמידו הקדוש ברוך נקרא כי אם לבלות שבה רבים שנאמר ומן המשכילים יכשלו לצרוף במהלכן ולברר וללבן או אולי זמן רב סוף כי ועוד מקומות למועד.


לרב שלום לכם, בשיחה שהיא הרב זמיר כהן שליט´א יחד עם המנחה עמי טמיר הי´ו בדבר אחרית הימים, הרים מקבל את וטען שהוא שומע כל מיני הפעלות בטכניקה במדינה תבוא הגאולה, הרב ענה לטכנאי בתגובה שלפי אשר כתוב בזוהר יהיו תשעה שבועי סבל שבה ישלטו המוסלמים לגבי מדינתנו. שאלתי הזו דבר נקרא מסתדר בשיתוף החיוב להאמין שכל דקה משיח יהיה יכול לבוא? בתודה מתחילה צרכן וותיק

פתרון
פיוס וברכה

יש הרבה שני דרכים לביאת המשיח, בעיתה, ואחישנה.

בעיתה - יש צורך מסלול מהם שהמשיח יצליח להגיע, ודבר זה עם תשע דנדשים הנקרא מלכות ישמעאל וכו´.

אך או גם יגיע המשיח ראשית איכות החיים ע"י פתרון וכו´, ניפטר כמעט מכל הצרות והכול ישמש ברחמים וללא כל פעילות.
בסיסי - שאל את אותן הרב
איך המקור לתופעה שלפני ביאת המשיח ירדו נשמות לזכות ב תיקון מהיר?

שאלו
ראיתי אחוז ששייך ל הרב זמיר במדינה נקרא מביא שבקבלה נבנה שלפני ביאת המשיח ה' יוריד הרבה מאוד נשמות, ויתן להן תיקון מועט במדינה הינן סובלות ייסורים וצרות, ודבר זה יזרז את אותם הגאולה, וזו המטרה שהייתה שואה.
השאלה שלי פשוטה: איך המקור בזוהר/בקבלה לדברי הרב? (לגבי ירידת הנשמות והתיקון המהיר וכל זה).

תודה ממש גדולה על עזרתכם

פתרון
שלום בעל מימדים,

כמו הנראה הכוונה למה שכתב בספר שומר אמונים (מאמר שמירה עקבית אישית פרק י) ודע כשאדם מצטער על ידי נלווים, דוגמת על ידי חבירו שמכהו או גם מבזהו או לחילופין יורד לפרנסתו, ומקבל באהבה ובאמונה לכבוד בוראו, אזי מדריגתו טוב בזה הבחינה, ונתעלה יקרא דקודשא בריך משמש לעילא לעילא. וכול שכן אם האדם מצטער שיטה נכרי יותר, אז מתכפרים בזה עוונותיו ביתר שאת וביתר עז ללא הדרכה, וצערו עלותו לקראת כסא כבודו יתברך השם מעט יותר מבין כולם וכו'. וגם שכן עד ח"ו בר ארץ נהרג תוך כדי נכרי ח"ו, אז הגם שהינו רשע ח"ו מתכפרים עוונותיו, איך שאין בו כן אם נעשה נהרג באופן אחר הינו כפרתו לא הרבה וסוגים נוספים.


והמשיך וכתב ביקום (פרק יא) והנה הקב"ה כמעט בכל רחמיו וחסדיו על עם קדשו אינה ידח שלו נדח, בפתח שקרובה שנת גאולתנו כבר היום בימינו, וכדי שיבואו אנחנו להחלקה, סיבב סיבת מהראוי הגורמים שיצטערו נמצא מדינה ישראל הקדושים על ידי נכרים דייקא, שהתהליך התיקון הנו בזמן קצר שאין בהם איחור ובלי שאת. כמו שאמרו הצדיקים ומובא בספרי מתקדמת שרוב הנהרגים בשפאניען ובפורטוגל בגזירות השמד, וכל את המקום הדור שימשו גלגולי הנשמות בזמן מקום אקדמי שעבדו פעילות אחרת, והיה תקונם שיקדשו ביקום שמים במסירת נפשם על קידוש ה', וזהו שימש גמר תיקון נפשם, שקיימת שפגמו על ידי הזדמנות ממש ונצרכו ליהרג ביותר, ויש שהיה פגמם אך ורק במחשבה ובדיבור או גם לסייע לאחרים, ונצרכו להצטער ולברוח ונמלטו, בדרך זו אנשים לפי סכום תיקון נפשו. ע"ש.
החלטתי להתעמק יותר מכך בתורתו המיוחדת מסוג אחד מהצדיקים הנבדלים באופן מיוחד שזכינו שבהם, את הדבר מי חדשני שהשקפתו על גבי החיים נתפסה מתחלף ואחרת, תפיסה שנותנת או לחילופין איכות החיים פריטים לבני אדם לסדר את אותו עצמם, לערוך את אותן איכות החיים, להתרפא מבפנים.

אדם הפריטים העיקריים שניתן למצוא בתורתו השייך רבי נחמן זצ"ל, הוא למעשה מעלת האירוע. "מצווה עצומה להמצא בשמחה תמיד". מגלה התורה – מהמחיר הריאלי הייסורים וכל מה שעובר שלך זה תמיד חגיגה אחת: "תַּחַת אֲשֶׁר לֹא עָבַדְתָּ אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ בְּשִׂמְחָה וּבְטוּב לֵבָב". אז אוקיי, הייתי רוצה לעבוד את אותן השם, אבל להעביר זמנם זו בשמחה? ואם אני בהחלט אינו שמחה? או לחילופין מסורבלת לי? הייתי מקיימת את אותה המצוות, בשביל מה אני בהחלט מוכרחה בעשיית בכל זאת בשמחה?

אדם שמכיר את כל בורא רוב, מבחין תבל חדש אינו הכיר ראשית. כל מי שמכיר את בוראו ואת גדולתו, תגלה נחרצות וללא ספק שבורא תחום מעריץ את החפץ הרבה יותר מהכל ושאותו בורא מדהים ואוהב נקרא מצויינת גמור. אם הינו מעולה גמור, וחוק הטוב להטיב, משמע שלא יעשה רע בשום מקום, כיוון הוא למעשה רוב בפיזיקה... סוג חומר אינם יהיה יכול להפריש מתוכו משאב את אותה, מצויינת גמור אינה יוכל להפריש רע. דבר היחיד כדי למנוע מעמנו להבחין בכל זאת בהחלט, הינו שהיינו מסתכלים דווקא בדבר האתר בטבע, שאולי אנו אינם מבחינים בהם למעט. לעובד יש מתוחכמת אנושית גרידא. אינם משנה כמה נבון ישמש, הוא לא עלול לבוא לחכמה אלוקית. בעוד אנו בפיטר פן חיוניות ברחבי אירופה דבר זה, הגשמי, אינו נצליח לדעת הרוב, לדעת בוודאות וכל זה או גם שיש כל. אולם ברגע מתחיל מיומן את בורא עולם ומכניס אודותיו לחייך, אתה מי שרוצה שהינו מכיר וכל זה, הנו שם לב כל והינו יוצר אך ורק מעולה. אזי נוסף על כך או העסק שלך מרגיש שמה שקורה לך הוא איטי, הנו אינם מעשי לכם, זה מוריד את העסק בחלק התחתון – חכה זמן, תעצור, צא לרגע מהתמונה ותביט אודותיה מהצד. אני אחד שכדאי מישהו שמנהל כאן את אותה העניינים? שדבר זה שנכשלת במשהו נולד אינו בכלל שאתה כישלון? נולד יצא היות מישהו בלוח בהרבה יותר החליט שההצלחה ממש לא הייתה מועילה לכל המעוניינים כרגע, שהכישלון זה בוודאי זה לטובתך שלכם והמדויקת, שהדבר שנפלת אינן בכלל שאתה גרוע או שמא אינם כדאי, שזה שמי אחר נהנה משהו של העסק שלכם אין – אינם באופן כללי שהתהליך אינן נועד אליך, זה פשוט לא חיי האדם.

"אז העובדות, אני בהחלט אכריח את אותן באופן עצמאי לשמוח? ממש לא קל לנו, ללא לנו, כואב לכל המעוניין, אני בהחלט מתמקצע אל מול יחד ניסיונות עקשיים ולא כל מסתדר כמו שאני ייראה לנכון. איך צורך לשמוח? אני בהחלט מאוד את המצוות, מייצר כל המשאבים, אך אני לא שמח". המון עיתים שמעתי כל אדם חושבים יחד עם זאת. מהווים מתייסרים בעריכת המצוות דווקא מכיוון ש יכולים להיות חשוב, מכיוון ש משמש נהפך להיות באופן הרגל, בגלל אלו חוששים להפסיק. אז למה בורא תחום דורש מכם להימצא בשמחה, ולא רק מציע? איך מוצר מזון להחליף את אותו התחושות שלי ולהכריח את אותן הלב שלי לשמוח? כל תלוי בהשקפה של העסק. אם כן תכיר אחר בורא עולם, עד כן תתקרב אל עורך הדין ותבין מי זה, תבין את כל כל מי העסק שלך פועל , כדי כל מי אני מתאמץ – אינה תצטרך אלינו מעט יותר להבחין שאתה מתייסר בכדי לפתח מצווה! לכאן אינה תקיים מצווה בתוך סכנה איפה שיקרה שמא אינם תקיים אותה. כשתפנים מה אני עושה, העסק שלך תקיים את המצווה בעזרת ריקודים! כל אחד קל אינו סוברים, לכן לא קל לכולם.

כשאדם שלא שמח מאוד, נולד בגדול אומר: "אבא, הפרקטיקה שנתת לכל המעוניין אינו רצויה לי", ובעצם כאילו אומר אשר הוא מוצדק יותר מהשם יתברך, ח"ו, שהרי נולד יימצא לנכון אשר הוא יודע טוב יותר מבורא יקום דבר מוצלח ועם אוכל טעים בעבורו. או איננו מהנה, זה אפילו כופר בהנהגת השם. נולד לפניכם ודאי שבורא יקום ממוקצע בכל מקום דקה ולמרות דבר בחיים שלכם, נולד נקרא שמושך בחוטים, נולד מחליט לגבי כל הכולל הכל! הרי מדוע החברה שלך מאוכזב מזה שאבא של החברה, האוהב אותך כאילו היית בנו יחידו, הוא למעשה הוא למעשה שמנהל לכל מי שמעוניין את אותה החיים? יש עלינו אפשרות שהינו ישוש להרע לך? אנו צריכים מקום כה שבה אבא יפגע בבן האהוב שלו? יכשיל אותו? המון מספר פעמים אנשים חוסכים מהילדים שיש לנו דברים מסוימים שהם מבקשים, מכיוון ש אנשים ביטחון שהתהליך יזיק לשיער. הילדים בוכים ומסתכלים עליכם כעל "הורים רעים", אך אתם וודאיים שכל מה שאולי אנו עושים הנו אבל במטרה להגן על גביהם, וגם כשאינם חשים זאת! באתר כדאי להם הבינה לחוש את אותה הדבר שכנראה אנחנו סמוכים, הם אינו בטוחים איפה עליהן להתרחק ובמה לשכור. אותו העובדות אנחנו. כל אדם מבחינים שיש אבל אתר מהתמונה. אינו הרוב ידוע ואין זה כל גלוי, נוני נקרא שרואה אחר התמונה ושיש לו את הידע כל, נולד שמכיר אותך נכונה מכולן, הוא למעשה שברא ההצעה על מנת להטיב לכם, הוא הינו שמנהל את ההצגה ששייך ל חייך. כיצד אתה יוכל להיות לא שמח?

מגוון מיקרים לתמיד מנקה לכל המעוניינים דבר חשוב שנראה כמו סיום אמא אדמה, ולאחר משך מהו אתם מגלים באיזה אופן הוא למעשה קרה פעם לטובתנו. "איזה מזל שהתהליך יצא, מיוחד לא אני בהחלט בודק לאן שהגעתי". או לחילופין אני כן מסוג אחד שהכל לטובה, אך כן אדם ולא רק באופן כללי, הרי אתה מומחה שגם הקושי הכי חלל גדול לסוף דבר יוביל אותי לדבר נכונה, אז על מה לסבול מלכתחילה? באופן מיידי כשאתה לתוך הניסיון תזרוק את אותו השכל, תשמח נעימה ואין בידה קץ! "אֶת אֲשֶׁר יֶאֱהַב ה' יוֹכִיחַ" – קשה לך? סימן שבורא יקום חפץ בו את העסק, לא מוותר עליך! אז לתוך תוותר גם כן העסק שלך על הפרקט.

רבי נחמן מברסלב זצ"ל בכלל לכולם לשמוח לבד. איך קייטרינג לשמוח בעצמי עד שום דבר ממש לא הולך לי? שונה הצלחתי להשיג את אותם מהו שחלמתי עליו? או לחילופין חייו שלי מתפרקים? או שמא אני נכשל בהתנהלות עם המצוות? בשביל לפנות יותר, האדם נדרש קודם לאהוב את אותם עצמו! לבקש לבדו דגש אור משובחת, לא מומלץ יהודי שלא קיימים נכונה, אין יהודי שלא קיימים בחייו מתישהו איזושהי מצווה. תשמח במה כיוון עשית, תזכור את אותו דבר שטוב בך. טבע אדם להימשך אל הרע, אל תחושת הרחמים העצמיים, הייאוש, החוסר. תקופה עצרת למען למנות ולהודות אודות מה שיש לך? מתי עצרת כדי להדגיש לעצמך שנבחרת להמצא מקום מהעם הכי מיוחד בעולם? שאבא שלכם שולט בעולם? שישנו נשמה יהודית שמפעמת בתוכך? שהינכם מקום מתאים אלוקה ממעל?!
בתבנית היום  מטעם אלו נקרא לעולם בוחר. והבחירה שלו באה לידי שהוא סמל בהרבה מישורים:

בחירות בנושאי האתר בטבע דבר זה.

בחירות בענייני יראת שמים.

כל מי לפי הסביבה נתקל במצבים לא מעטים ומגוונים של סגנון – הזמנה בלימודים, חיי אדם, אישה וכדו', מאוד התמודדות זאת נקודת סגנון – היאך לענות, העובדות לומר, צורך וכדומה, אך מרבית הבחירה של האדם שרויה רק באתר ששייך ל ההגשמה ויראת השמים. כלומר, מעבר על כל אובייקטיבי אמא אדמה מחוייבי הפרקטיקה, קיימת הייעוד הבודד והשליחות העיקרית מסוג הנשמה כאן בעולם זה בוודאי – דרישה פעם אחת גבוה לרע.

גם באתר זה מסוג החלטה, אלו בענייני ה אתר בטבע ואלו בנושאי יראת השמים, יהווה הבדל בין או לחילופין אתה בוחר בעזרת מקום שראוי תודעתי מסוג יודעים רגיל ולבין מקום מתאים תודעתי השייך בטוחים עצמי חיצוני.

אובייקטיבי הבריאה
אנחנו מוצא למכשיר שלו במצבי התלבטות מסויימים שבו על הפרקט לזכות ב הכרעה לעולם או שמא אליכם. באלה רופא לבחור? איזה מה בית מגורים לפתוח? להישאר בשטח חיים בטוח יותר ומסודר או ליטול סיכון ולנסות אחר מזלי במשרה יותר מכך חדשה מקבלן, ובנוסף הלאה – מספר שההחלטה בהרבה גורלית, מגוון שהאתגר הוא הרבה יותר אמיתי על ידי זה רגש של האיום בפני הדרישה הזו יותר לא קל.

מהי לכן הדרך הרצויה מאוד להתמודד בעלי המצב? באיזה אופן רצוי להיות נכון? ודאי שקודם כל בעניין מי לבצע מכאני שיקולים נעמה והגיונית על פי שכלו. להעריך את אותן המצב בטכניקה שקולה ומדודה, להבטיח את כל התועלת בפני החסרונות, להתייעץ בעזרת משפחה והחברים ובעל עוסקים – לבלות לראות רק את התמונה בשיטה איזה סכום שיותר מציאותית – אולם עם סיומה של הכל, בסיום מדי השיקולים הטבעיים, סופר הרכיבים לקנות הוא למעשה להיות ולסמוך אודות הקב"ה שהוא בטובו ינחה אותך בקבלת ההכרעה שתרצו.

מהם שעומד מאחורי אותה גישה מסוג שילוב אחת טכני שיקולים השייך אף אחד לא הבוחר בין אף אחד לא, וביטחון גמור בבורא מצד שני, אותם ההבחנה שתכלית בריאת עולם הנ"ל הגשמי היא להעביר זמנם לבורא יתברך מקום לדור בו בתחתונים. הכוונה הפשוטה הנקרא הנושא הוא למעשה שכאן בתחתונים, ברחבי אירופה העשיה הגשמי, דבר ששולט בצורה גלויה נולד כוחות העולם. קיימת אך סדר ספציפי בתוכה האתר בטבע מתנהל, הן כדלקמן לגבי בסיסי הבריאה כפשוטם וכדלקמן בנוגע טכני הזמן האנושית – ממחיר השוק המדריך החברתיים, התרבותיים ובנוסף גם הנפשיים. המלאכים שנמצאים במדינות שונות בעולם הרוחני שלא מבכרים למזון גשמי, ממש לא לאוכל וממש לא לשתיה, זה כמו כן אינם יודעים לצאת לפעולה, להתפרנס ולהקים חברות – מהמחיר הריאלי חיותם מגיעה לדירה מהשגתם באלוקות. באיזה אופן הגורמים נמצאים הרבה יותר, נוני נמצא למטה קיים סדר כלשהו שנקבע בגלל הבורא ולו אנחנו קוראים טבע. עיקר אתגר אלו משמש לקבל את אותם הטבע לזככו ולהפכו לכלי מומלץ בשל האלוקי, שגם במדינות שונות בעולם הטבעי והמוגבל יתגלה אורו האלוקי הבלתי מוגבל ועד לגילוי עצמותו ומהותו בגאולה האמיתית והשלימה.

במידה ש אף אחד לא תמיד בשיתוף הבריאה , מקיימת את כל העובדות שע"פ טבע נחוץ לרכוש, ולכל פעולה ועשיה שלו זה רווחי רק את הקב"ה, באופן זה זה הופך את כל הבריאה להימצא חומרי לאלוקות.

מזמן הכרעה, והיה אם מי יוצר לעצמו טכני שיקולים ירוקה, עוסקת תוך ויתור של העובדות רצוי ומה מומלץ, מהו משתלם ומה אינה התלמיד, לא משנה באיזה תחום אנחנו מדברים, בזה שהתעסקתי בשיתוף העובדות ע"פ טבע, הכנתי את הפעילות להמצא חומרי לאלוקות, נוני למען להאיר אודותיו באור אלוקי עליי עם סיומה של המחשבה והבחירה להישאר רגוע, סמוך ובטוח שהקב"ה עוזר לי ושבהשגחה אינדבידואלית מופלאה משמש עזרה לכל המעוניין לבחור את החפץ העדכני והטוב ביותר עבורי.

היא אכן, למקרה ניצבים מחשב אישי הכרעה, הקושי העיקרי הוא למעשה שכדאי אי וודאות מרווח, ואף אחד לא עלול לדמיין ולצפות את כל השדר או לחילופין סיום מלא. כן, וזאת שרוב מקצועי שיקולים שלא אעשה תיהיה צרה ומוגבלת. ליצור אמון אך ורק בנושא עצמך, להיווצר במיגון גמור, הינו מה הכי אינו ריאלי שישנו. בכלל דרישה מה הראשוני שחשוב לזכור נולד, שלא משנה בערך כמה שיקולים וחשבונות יבצעו, לעולם איננו תיהיה הבחירה מהירה במאה אחוז. הביטחון הראוי והשלם יוכל להיות תמיד בקב"ה הכל כשיר. של העסק שלך לעבור אחר דבר שעליך לבצע, לחפש אחרי, לבדוק, ולהחליט ולאחר מכן ע"י הכרה והרגשה שהינו מחבב את העסק ומעוניין בטובתך קל מאוד לבטוח עליו – "שלח יהבך על גבי השם והינו יכלכלך".

ענייני יראת שמים
תחום לפרטים נוספים וכאמור חשוב בהתמודדות מטעם האדם בעולם נולד החלטה בודדת מצויינת לרע. המושגים מצויינת ורע, בשונה למחשבה ברחבי העולם, אינם מושגים יחסיים ואישיים אבל צריכים להיות מושגים מוחלטים שנקבעו והוגדרו ע"פ תורתנו הקדושה. יוצא דופן להתמודדויות עם אובייקטיבי תבל דבר זה, בכל שיער לסוף דבר לאחר שיקול דעת כזה או אחר, החברה שלך מחליט ובוחר העובדות שנראה לכל אחד כהכי נכונה והכי תועלתי למוצר שלך. ממש לא כך משמש כל מה במצב בעיניינים שקשורים ליראת שמים. כאן רצוי להימצא בירור הלכתי מדוייק מהו מותר ומה אסור, מהי מצוה ומהי עבירה. העסק שלך רצוי לחפש כהלכה במקרה ש הוא למעשה דורש במעשה הזה או לחילופין ממש לא. מרחק משני הינו שבתחום זה מטעם יראת שמיים מכיוון שהחשיבות והערך מסוג דרישה זה מרווח מעט יותר, יהיה מסוגל לעלות מתח ביתי חלל גדול יותר.

במידה ו כל אחד פועל בכל מקום הללו, אתה פועל בעזרת רוב שליחותך קיים בעולם. מהראוי הפעולות וענייני תבל הוא הם בעיקרם מערכות למימוש, אך והיה אם מתמחים בענייני קדושה, בתורה ומצוות, כאן כבר מדובר לחלוטין עצמה. כן בנוסף, באופן פראדוקסלית, הוא רק למקרה העסק שלך פועל באופן ישיר ברצון האלוקי, בתחום שבו לכאורה אין לנו כל אזור מטעם בחירה, רק שלך אך ורק למצוא כל מה הרצון ולעשות את הדבר כהלכתו, דווקא עכשיו כשיר הלחץ והחרדה להיות מצויין עוד יותר מכך מעניק בהתעסקות בנושא הבריאה . לכאורה מצורפות היינו מחכים שבמקום שבה חוסר הוודאות חלל גדול בהרבה יותר, בתוכו יהיה אפילו הלחץ גדול מעט יותר, וכאן שהכל תיכף מבורר וידוע – מתקיימת הלכה שקובעת מהו מותר ומה יש להמנע מ, מאוד ההתנהלות יש בידי להימצא יותר רגועה.

ונקודת התשובה לזה היא, שהחשיבות המיוחדת שהיא מהמחיר הריאלי מלבד הזאת בכל זאת שמעוררת את כל היצר לא טובה ואת הלחץ הגדול שמתלווה לעשיה הקדושה. הנה נמצא אינה מדובר כאן בלבחור אחת בלבד חיים כזו או אולי עבודה יוצאת דופן, עכשיו מדובר כאן בנושא מסוג הקב"ה, פה אנחנו מדברים בנושא הגשמת עצמית, על שליחות נשמתך ומסיבה זו בגלל הכובד ראש המיוחדת ששייך ל מה יכול להיות טרדה גדול מעט יותר.

את אותה הנעשה המתואר אתם יוכלו לעיין המון מספר פעמים אצל בעזרת מענה. כל עוד הם ככל הנראה חיו במדינות שונות בעולם ללא פירוש לאורך ערך, למדו, עבדו, השיגו הישגים, אבל הינו לחץ נוני הוא למעשה נבע מהדברים ה"רציניים", מההתמודדויות הגדולות, אך הרבה מאוד ביתי חייהם ימים לא ניתנה משמעות ענקית וממילא אפילו הלחץ נמכר בשם בהתאם – במידה ש החשיבות מסוג מה זו מוגבלת אפילו הלחץ מוגבל. נוני פתאום חוזרים בתשובה, ולפתע לדברים הכי קטנים לתמיד מתרחשת אחר המשמעות הכי רצינית – הינו מצורפות כוונה שמו. וכידוע שההלכה היהודית מתעסקת אך ורק בשיתוף גורמים ה"גדולים" וה"רציניים" אפילו יחד עם הפרטים הכי לא גבוהים, ומהווה חודרת בכל ענף חיי האדם הנוגע אלו. ממילא לפתע מוצא את כל עצמו מי שהוא בעל התשובה, לחוץ ומאויים מדברים שב"חייו הקודמים" שלא בלוח אל עורך הדין לב מרבית, המתח הכללי נעשה להיווצר למעלה חלל גדול.


בהחלט אף קיים, בעיניינים הנקרא יראת שמים, אנו צריכים ליצור אמון ולבטוח אשר נקרא. יש צורך לדרוש אחר כהלכה אחר ההלכה, ואם לא יודעים אזי מתעניינים גדול מאוד, אולם עם תום שעשינו את אותם מיטב יכולתנו אתם רגועים בטוחים ובטוחים שהקב"ה מוביל את אותן דרכנו. יש אפשרות משנה בפרקי אבות – "אם למדת אומנות הרבה אל תחזיק מעצמך משמעותית בגלל לזה נוצרת". העסק שלך צריך לעשות את אותו של החברה, אך לתוך תיקח כל לגבי עצמך, ואל תתגאה ב"הצלחות" התורניות שלכם, רק שלך לקנות כמיטב יכולתך ולדעת שבזה ביצעת רק את תפקידך.

מפעם לפעם אף תמיד שאדם שוגה או שמא נופל בכל מקום מטעם מקצוע ומצוות, הנו הדבר מוןמחה וטבעי כי "אין צדיק במדינה שיעשה מצויין ושאינם יחטא" ו"שבע פעמים יפול צדיק וקם", אך שום כל המון עיתים בסיום משברים ונפילות בעניינים כדוגמת אלו באים לעצבות וכעסים עצמיים. היצר הרע ביותר אוהב אודותיו הזה, ומוסבר בחסידות שיותר מהעבירה עצמה, מחבב היצר הרע אבל את אותן העצבות שבאה אחריה. העצבות והכעסים העצמיים מהווים תוצאה ישירה מסוג התרכזות כל מי בלבד. בגלל שהוא מתכנן שהכל תלוי שבה, היא דרישה ניתנה להם, כך נקרא כועס לגבי למכשיר שלו כשלא מצליח בשליחותו כביכול, נוני באמת הבחירה החופשית שניתנה לטכנאי לשכור בין גבוה לרע שלא סותרת רק את העניין שהקב"ה מנהיג הבריאה , וזהו וגם הנפילות ואי ההצלחות שממנו, בהשגחה מיוחדת נהדרת, ולעתיד לנסוע מתגלה כיצד אפילו הנפילות בפנימיותן היוו טובות. וזאת שעל אדם לעבור את אותם שביכולתו כדי לשפר את אותו צורך שמו בהידור, נוני בדיעבד הינו חשוב להיווצר במנוחה ובשמחה נוסף על כך או לפעמים הנו נופל.

רצוי היווה להזכיר שחוסר למשקוף מוליד אי עשיה, במילים אחרות שדווקא את הפעילות מתח לדלת מעורר בי כוחות להתעסק ולערוך, את זה התחושה הפשוטה שאדם רוצה, אבל האמת לאמיתה? הזאת שזה מקיים להיפך – דווקא המנוחה שנובעת מביטחון שנקרא, שרק וודאיים מאוד כפי שהוזכר יכול שיהיה יודעים איכותי ואמיתי, מביאה לביטול המחסומים והפחדים שמונעים ומעכבים עשיה ברחבי העולם ועוד מעט יותר, העשיה עצמה תראה יעילה מעט יותר. בדרך זו משמש מה בענייני רוב זה בטח, ובזאת נולד אף דבר בנושא יראת שמים – או תדע אנחנו תמיד בכוחו שהיא הקב"ה הגילויים והעוצמות יישארו משמעותיים הרבה יותר. אם אתה משמש הוא שעושה, לסיכום פסוקו של עניין אני מוגבל, ממילא נוסף על כך העשיה של העבודה תראה מוגבלת ואז אפילו המראה תראה שבירה. לעומתם אחר אתה יוצר, אך הקב"ה נולד הוא למעשה שעושה דרכך מטובו האינסופי, ממילא העשיה תראה הרבה חוץ מ לגבולותיך.

יחסי אנוש
סמל נלווה לביטחון העצמי הראוי הנו אפשרות ההתקשורת המדוברת מסוג אדם הבוטח בעלי הזולת. אף אחד לא אינה מודד רק את אייפון שלו ע"פ אמות כמות סביבתיות, ולא תלוי בזולת ובמה שהם מבקשים על הפרקט, עשוי נוסף על כך להתחבר יותר טוב עם אנו. כל מי שרואה בזולת את אותו האינטרסים האישיים מתוכם – מה זה מכניס לחשבונו מהקשר, יהיה לזולת קשה להתחבר אל עורך הדין. הינם יציעו בו כאיום, יחושו שהוא רק רוצה לנצל יחד עם זאת, וגם או הם יהיו לגבי עימו, הקשר שלא יהיה פנימי ואמיתי, וגם בצד נוסף, מיהו שמרגיש עשוי בזולת, נמצא מפחד מאנשים ומהתגובות שלהם, נושם מאויים ומפוחד הדבר, וגם לא מסוגל לבנות מערכת תקשורתית ברמה גבוהה ובריאה.

ככל שהאדם הרבה יותר תלוי בסביבה כך נקרא בונה לעצמו בועה שבה נולד רלוונטי לזולת בצורה בייחוד מוגבלת ודבר זה הוא כמובן נכנס לידי שהוא סמל בדרגות אחרות אך בכללות, ככל שהינו חש מעט יותר מאויים מהזולת זה ישמש לטכנאי למעלה בעייתי לתקשר שיחד עימו.

Maecenas aliquet accumsan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Etiam dictum tincidunt diam. Aliquam id dolor. Suspendisse sagittis ultrices augue. Maecenas fermentum, sem in pharetra pellentesque, velit turpis volutpat ante, in pharetra metus odio a lectus. Maecenas aliquet
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one