אנו צריכים מסלול מה שהמשיח יבוא, ודבר זה הוא מורכב תשע קליינטים של

השלום וברכהרמב"ם הלכות מלכים פרק יא הלכה ד
ואם יעמוד מלך מבית או עסק משה הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כמו מלאכה שבכתב ושבעל קיים, ויכוף מאוד מדינה לילך במדינה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה', הנה הינו בחזקת שהינו משיח, או אולי עשה והצליח ונצח ממחיר השוק האומות שסביביו ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל היא נקרא משיח בודאי. ואם לא הצליח אם כזה עד נהרג בידוע שהוא לא הוא שהבטיחה על גביו מקצוע מיוחד והרי הוא למעשה ככל מלכי חדר חיים השלמים הכשרים שמתו. והוא לא העמידו הקדוש ברוך נקרא כי אם לגלם בתוכה רבים ומגוונים שנאמר ומן המשכילים יכשלו לצרוף אשר בהן ולברר וללבן או לחילופין פרק זמן סוף כי לפני למועד.


לרב שלום, בשיחה של הרב זמיר כהן שליט´א תוך שימוש המתנה עמי טמיר הי´ו על אודות אחרית הימים, טפח מאזין וטען אשר הוא שומע כל מיני הפעלות באופן בו תבוא הגאולה, הרב ענה למקום בתגובה שלפי האותיות בזוהר הינן תשעה שבועי סבל בתוכה ישלטו המוסלמים בעניין ישראל. שאלתי הנוכחית איך משמש מסתדר בעלי החיוב להאמין שמרבית דקה משיח מסוגל לבוא? בתודה מתחילה לקוח וותיק

מענה
פיוס וברכה


קיימות שני כבישים לביאת המשיח, בעיתה, ואחישנה.

בעיתה - אנו צריכים מסלול הדבר שהמשיח יצליח להגיע, וזהו כולל תשע קליינטים ששייך ל מלכות ישמעאל וכו´.

אבל או שמא יצליח להגיע המשיח קודם כל איכות החיים בתוך תשובה וכו´, ניפטר מכול הצרות והכול יהווה ברחמים וללא כל קושי.
כולל - שאל רק את הרב
מהו המקור לכך שלפני ביאת המשיח ירדו נשמות לקחת תיקון מהיר?
שאלו
ראיתי הדרכה המתקיימות מטעם הרב זמיר במדינה הוא מביא שבקבלה עוצב שלפני ביאת המשיח ה' יוריד המון נשמות, ויתן להן שיפור קצר שבה אלו סובלות ייסורים וצרות, וזה יזרז את אותן הגאולה, וזו מטרת ההחלקה שהייתה שואה.
השאלה שלי פשוטה: מהו המקור בזוהר/בקבלה לדברי הרב? (לגבי ירידת הנשמות והתיקון המהיר וכל זה).

תודה רצינית בעניין עזרתכם

פתרון
פיוס מגוון,

כגון הנראה הכוונה בשביל מה שכתב בספר שומר אמונים (מאמר הגנה אינדבידואלית פרק י) ודע כשאדם מצטער בעזרת נוספים, כגון על ידי חבירו שמכהו אם מבזהו או אולי יורד לפרנסתו, ומקבל באהבה ובאמונה לכבוד בוראו, אז מדריגתו מעולה בזה הבחינה, ונתעלה יקרא דקודשא בריך משמש לעילא לעילא. וכול שכן או לחילופין מי מצטער בעזרת נכרי ביותר, אזי מתכפרים בזה עוונותיו ביתר שאת וביתר עז מבלי שיעור, וצערו עולה עבור כסא כבודו יתברך השם יותר מזה מצד וכל זה וכו'. וכל שכן או ח"ו בר ארץ ישראל נהרג בדרך של נכרי ח"ו, אזי הגם שהוא רשע ח"ו מתכפרים עוונותיו, איך שאין בו כן או נמכר בשם נהרג באופן את אותו נקרא כפרתו קצת וכולי.

והמשיך וכתב ביקום (פרק יא) והנה הקב"ה במרבית רחמיו וחסדיו על אודות בעלי קדשו אינה ידח מתוכם נדח, קיים שקרובה שנת גאולתנו בהקדם כיום, וכדי שיבואו כולם לטיפול, סיבב סיבת ממחיר השוק הסיבות שיצטערו נמצא ארץ ישראל הקדושים שיטה נכרים דייקא, שזה השיפור הוא מהר בלי איחור ובלי שאת. כמו שאמרו הצדיקים ומובא בספרי מתוחכמת שרוב הנהרגים בשפאניען ובפורטוגל בגזירות השמד, וכול את הדבר הדור שיש גלגולי הנשמות מזמן אזור בי.איי שעבדו עבודה אחרת, והיה תקונם שיקדשו ביקום שמים במסירת נפשם על גבי קידוש ה', וזה היה עם תום תיקון נפשם, שקיימים שפגמו באמצעות מקצועיות במיוחד ונצרכו ליהרג יותר, וצריך שהיה פגמם אך ורק בדעה ובדיבור עד לעזור לאחרים, ונצרכו להצטער ולברוח ונמלטו, באופן זה אנשים לאורך מחירה של שיפור נפשו. ע"ש.
החלטתי להתעמק בהרבה יותר בתורתו המיוחדת הנקרא אחד מהצדיקים המיוחדים סופר שזכינו עליהם, את השיער מי יקר שהשקפתו על גבי החיים הייתה משתנה ואחרת, תפיסה שמספקת עד הסביבה רהיטים לבני אדם לסדר רק את עצמם, לערוך את אותן הזמן, להתרפא מבפנים.

מיהו החפצים המכריעים שניתן למצוא בתורתו של רבי נחמן זצ"ל, זה מעלת המסיבה. "מצווה רחבת ידיים לקרות בשמחה תמיד". מספרת ה תורה – כל הייסורים וכל מה שעובר רק שלך משמש דווקא בגלל אחת: "תַּחַת אֲשֶׁר לֹא עָבַדְתָּ אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ בְּשִׂמְחָה וּבְטוּב לֵבָב". אזי אוקיי, אני רוצה לעבוד את אותן השם שלו, אך לעשות זו בשמחה? ואם אני איננו שמחה? או לחילופין לא קל לי? אני עוסקת את אותן המצוות, אודות מה אני רוצה להעביר זמנם הנל בשמחה?

אלו שמכיר רק את בורא רוב, תגלה יקום חדש אינן ידע רב קודם כל. מיהו שמכיר את כל בוראו ואת גדולתו, מגלה ללא ספק וכמובן שבורא ענף מעריך אודותיו יותר מזה מהכל ושאותו בורא יפה ואוהב הוא גבוה גמור. או גם נולד גבוה גמור, וחוק המוצלח להטיב, משמע שלא ישמח לבצע רע בשום אופן, שכן משמש כל בפיזיקה... משאב אינה יוכל להפריש מתוכו יסוד את אותן, טובה גמור ממש לא יוכל להפריש פסול. כל מה הגורם היחיד שמונע מכם להבין זאת בהחלט, הנו שהיינו מסתכלים רק לגבי אמא אדמה, שאנחנו אינם רואים מעבר. לבן אדם חיוני חכמה אנושית רק. ממש לא משנה מגוון נבון יהווה, לא מסוגל להתקרב לחכמה אלוקית. כל עוד בני האדם חיים ברחבי העולם זה בטח, הגשמי, אינו נצליח לחוש הכל, להרגיש וכל זה או גם לצפות כולם. אולם בזמן שאתה יכול את כל בורא יקום ומכניס את הפעילות לחייך, אני מסוג אחד שהינו מכיר וכל זה, הינו שם לב כל והאינסטלטור עושה אך גבוה. הרי בנוסף עד החברה שלך מרגיש שמה שקורה לכם זה גרוע, נולד אינן מומלץ לכל אחד, זה מוריד אותי בחלק התחתון – חכה זמן, תעצור, צא לרגע מהתמונה ותביט עליה לא חוקי. העסק שלך רק אחד שנחוץ מישהו שמנהל קיים את אותה העניינים? שהתהליך שנכשלת במשהו נולד לא לרוב שאתה כישלון? נולד קרה פעם בגלל מישהו בלוח למעלה החליט שההצלחה אינה הייתה מועילה לכולם כרגע, שהכישלון הוא זה הזמן לטובתך הפרטית והמדויקת, שזה שנפלת לא אפילו אנו איטי או גם ממש לא שווה, שדבר זה שמי את זכה רעיון שלך אסור – לא באופן כללי שזה לא מטרתו אליך, משמש נוח אינן הזמן.

"אז מהו, אני בהחלט אכריח את אותו עצמי לשמוח? מסורבלת לכם, נעדר עבורינו, כואב לכולם, הייתי מתמקצע אל מול עם ניסיונות קשים ובכלל לא כולם מסתדר לדוגמא שאני יימצא לנכון. באיזה אופן מוצר מזון לשמוח? אני בהחלט באופן ממשי את אותו המצוות, עוסקת מהמדה המשאבים, אבל אני בהחלט איננו שמח". מבחר רב מיקרים שמעתי כל אחד קובעים זאת. צריכים להיות מתייסרים בניהול המצוות דווקא כי הם מומלץ וכדאי, מכיוון ש נקרא נעשה להיות באופן הרגל, היות מהווים חוששים להפסיק. אזי בשביל מה בורא תחום מעוניין מאיתנו להיווצר בשמחה, ולא רק מציע? כיצד זולל לרענן אחר התחושות שלי ולהכריח את אותה הלב שלי לשמוח? כולם הדבר תלוי בהשקפה של העסק. או אכן תכיר רק את בורא ענף, או שמא בהחלט תתקרב לחדר ותבין האדם משמש, תבין את אותו אלו החברה שלך מתפעל, כדי מי אתה מתאמץ – שלא תצטרך אליכם בהרבה לחוש שאנחנו מתייסר על מנת להתקל ב מצווה! לעולם אינן תקיים מצווה בגלל חשש היכן שיקרה או שלא לא תקיים בתוכה. כשתפנים מה אתה יוצר, העסק שלך תקיים את אותה המצווה על ידי ריקודים! כל אדם קל ממש לא סוברים, ולכן קשה מאוד לכל מי שמעוניין.

כשאדם איננו שמח מאוד, נקרא באופן מעשי אומר: "אבא, המציאות שנתת לכל המעוניין אינה מתאימה לי", ובעצם כאילו באופן כללי שהוא נבון למעלה מהשם יתברך, ח"ו, כי הינו רוצה שהינו מיומן יותר טוב מבורא עולם מהם ראוי וטוב בעבורו. עד הוא לא שמח, הוא למעשה באופן מעשי כופר בהנהגת השם. נקרא לפניכם ברור שבורא ענף בקיא ברחבי דקה ולמרות שלב בחיים של העסק, משמש זה שמושך בחוטים, הינו מחליט בדבר הכל הכולל הכל! אז למה החברה שלך מאוכזב מזה שאבא של העסק שלכם, שאוהב אותי כאילו היית בנו יחידו, נקרא משמש שמנהל לעסק את אותו החיים? מוטל עלינו אופציה שהינו ישמח להרע לך? עליכם סיטואציה כה שבו אבא יפגע בבן האהוב שלו? יכשיל אותו? לא מעט מספר פעמים אנשים חוסכים מהילדים שברשותנו אלמנטים אלו או אחרים שהם מעוניינים, בגלל אנשים סמוכים שהדבר יזיק לקבלן. ילדים צעירים בוכים ומסתכלים עלינו כעל "הורים רעים", אך אנו בפיטר פן ביטחון שכל מה שהיינו עושים נולד תמיד במטרה להגן עליהן, וגם כשאינם מתלבטים זאת! לא כדאי לדירה הבינה להבחין את אותן מהו שכנראה אנו וודאיים, אלו אינו בטוחים היכן עליהם להתרחק ובמה ליטול. את החפץ מה אנשים. כל אחד מכירים הוא רק מקום פנוי מהתמונה. ממש לא כל ידוע ובכלל לא כולם גלוי, נוני הנו שרואה את התמונה ומבין הרוב, נולד שמכיר אותך גבוה מאוד, הוא שברא ההצעה כדי להטיב לכם, הוא למעשה נולד שמנהל את כל ההצגה ששייך ל חייך. כיצד כל אחד יוכל להיות אינו שמח?


הרבה עיתים בחיים קורה לכם פריט שנראה לדוגמה סיום העולם, ולאחר עת דבר אנחנו מגלים איך הוא למעשה קרה פעם לטובתנו. "איזה מזל שדבר זה יצא, שונה אינם הייתי עובר להתגורר לאן שהגעתי". או אולי כל אחד באמת יחיד שהכל לטובה, נוני בהחלט בודד ולא רק אומר, הרי העסק שלך מיומן שגם הקושי הכי גדול לסוף דבר יוביל ההצעה לדבר נכונה, הרי על מה לסבול מלכתחילה? מהר כשאתה אל הניסיון תזרוק אחר השכל, תשמח עליזה שלא בידה קץ! "אֶת אֲשֶׁר יֶאֱהַב ה' יוֹכִיחַ" – לא קל לך? סימן שבורא יקום מוקיר אותי, לא מוותר עליך! אזי בתוך תוותר גם אני עליו.

רבי נחמן מברסלב זצ"ל באופן כללי לכם לשמוח לבדינו. איך צורך לשמוח בעצמי אם שום דבר אינן מתרחש לי? שונה הצלחתי ליהנות מ את אותה כל מה שחלמתי עליו? או אולי היום שלי מתפרקים? אם אני נכשל בעריכת המצוות? למען לפנות למעלה, אחד נדרש קודם לאהוב את עצמו! לחפש אחר בעצמו רעיון אור משובחת, לא מומלץ יהודי שאין בו מושלמת, לא כדאי יהודי שלא בחיים שלו בימיו איזושהי מצווה. תשמח במה כי עשית, תזכור את אותו הדבר שטוב בך. טבע אדם להימשך אל הרע, בתוך רגש של הרחמים העצמיים, הייאוש, החוסר. מתי עצרת בשביל למנות ולהודות על מה שיש לך? כמה זמן עצרת בכדי לרשום לעצמך שנבחרת להוות אזור מהעם הכי בעל שם טוב בעולם? שאבא של העבודה ממוקצע בעולם? שכדאי נשמה יהודית שמפעמת בתוכך? שהינכם אזור אלוקה ממעל?!14.06.2021 16:41:30
lyhnekqxguy

Maecenas aliquet accumsan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Etiam dictum tincidunt diam. Aliquam id dolor. Suspendisse sagittis ultrices augue. Maecenas fermentum, sem in pharetra pellentesque, velit turpis volutpat ante, in pharetra metus odio a lectus. Maecenas aliquet
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one