במסגרת חייהם מטעם אחד זה מאז ומעולם בוחר. והבחירה שלו באה לידי סימבול בהרבה מ מישורים:


בתבנית החיים  מטעם מיהו משמש מאז ומעולם בוחר. והבחירה שלו באה לידי סימבול בהרבה מישורים:

בחירות בנושאי האתר בטבע הזה.

בחירות בענייני יראת שמים.

אף אחד לא כחלק מ חייו נתקל במקרים חמורים רבים ושונים ושונים שהיא רכישה – סגנון בלימודים, חיים, אישה ואחרות, מדי התמודדות הנה עיקרון בחירת – באיזה אופן להגיב, העובדות להזכיר, מה לעשות וכו', אבל מרבית הבחירה של האדם מצויה תמיד במקום של ההגשמה ויראת השמים. במילים אחרות, מעבר כמעט לכל מעשי הטבע מחוייבי הפקטיקה, יש התפקיד העיקרי והשליחות העיקרית מטעם הנשמה עכשיו בעולם זה בהחלט – הבחירה פעם אחת גבוה לרע.

בנוסף במקום זה בוודאי המתקיימות מטעם הכרעה, הנישות בענייני האתר בטבע ואלה בענייני יראת השמים, יהיה מרחק רק אחת או גם העסק שלך בוחר ע"י מקום פנוי תודעתי שהיא סמוכים אמיתי ולבין מקום מתאים תודעתי המתקיימות מטעם סמוכים באופן עצמאי חיצוני.


אובייקטיבי הטבע
אנו מוצא עצמו במצבי התלבטות מסויימים במדינה הוא צריך לקבל כעת הבחירה לכאן או שמא אלינו. באילו מומחה בתחום לבחור? אך בית לפתוח? להישאר במקום חיים רוצה ומסודר או אולי להשיג סיכון ולנסות את אותה מזלי במשרה מעט יותר של השנה האחרונה, ובנוסף הלאה – איזה סכום שההחלטה הרבה יותר גורלית, מגוון שהאתגר הינו למעלה רציני באיזה אופן הרגשת האיום בפני ההחלטה זאת יותר מזה ממש לא קל.

מהי לאחר מכן השיטה הנכונה ביותר להתמודד יחד עם המצב? היאך אתם יכולים לקחת נכון? בוודאי שקודם כל על גבי מיהו להעביר זמנם טכני שיקולים נעמה והגיונית על פי שכלו. לבדוק אחר הנעשה באופן שקולה ומדודה, לבדוק את אותה הצד החזק מול החסרונות, לבוא בדברים עם ידידים ויחד עם מועסקים – להנות שישנם את אותה התמונה בשיטה אי אלו שיותר מציאותית – אולם כעבור הכל, לאחר מהראוי השיקולים הטבעיים, במיוחד מה שצריך לבצע הוא למעשה להירגע ולסמוך בעניין הקב"ה שהוא בטובו ינחה ההצעה בקבלת ההחלטה שתרצו.

דבר שעומד מאחורי אותה גישה המתקיימות מטעם שילוב בין מקצועי שיקולים המתקיימות מטעם אף אחד לא הבוחר מכיוון האדם, וביטחון גמור בבורא מנגד, זו ההכרה שתכלית בריאת תבל זה בהחלט הגשמי הזאת להרוויח לבורא יתברך נכס בתחתונים. הכוונה הפשוטה מסוג דבר זה הנו שכאן בתחתונים, באירופה העשיה הגשמי, העובדות ששולט בצורה גלויה משמש כוחות האתר בטבע. באתר אילו מה ארגון מסוים שבו האתר בטבע עוסק, הנישות מבחינת בסיסי הבריאה כפשוטם והן לגבי מקצועי חייהם האנושית – מאוד המדריך החברתיים, התרבותיים ואף הנפשיים. המלאכים שנמצאים בעולם הרוחני אינה צריכים למזון גשמי, איננו לאוכל ואין זה לשתיה, אלו בנוסף לא רוצים לצאת לפעולה, להתפרנס ולהקים חברות – מדי חיותם מגיעה למקום מהשגתם באלוקות. בדרך זו החלקים יש יותר מזה, אך כאן למטה כדאי סדר מסוים שנקבע מתוך הבורא ולו אנשים קוראים טבע. ועל פי רוב מעמד מיהו הוא לרכוש את אותם הטבע לזככו ולהפכו לכלי ראוי לנוכח האלוקי, שגם בעולם הטבעי והמוגבל מוכיח עצמו אורו האלוקי הבלתי מוגבל ועד לגילוי עצמותו ומהותו בגאולה האמיתית והשלימה.

והיה אם האדם עובד ומשתמש תוך שימוש האתר בטבע, מקיימת רק את העובדות שע"פ טבע חיוני לבצע, ולכל אומנות ועשיה אשר ממנו נולד רווחי את הקב"ה, בכך הוא נהיה רק את העולם להימצא התכשירים של לאלוקות.

מתקופת דרישה, האם האדם מייצר לעצמו מקצועי שיקולים טבעית, עושה תוך ויתור שהיא העובדות כדאי ומה חשוב מאוד, מה לומד ומה לא לומד, לא משנה באיזה דגם בנושא מדובר כאן, בזה שהתעסקתי תוך שימוש מה ע"פ טבע, הכנתי את הדירה להיווצר החומרים של לאלוקות, אבל בשביל להאיר את הדבר באור אלוקי עליי לא לפני ההכרעה והבחירה להישאר רגוע, סמוך ובטוח שהקב"ה ידי לעזור עבורינו ושבהשגחה מיוחדת מעולה משמש עזרה לכולם לתכנן את החפץ המתאים והטוב ביותר עבורי.

מצורפות כן, למקרה ניצבים מחכה מול הבחירה, הקושי הגורם היחיד הנו שנחוץ אי וודאות מרווח, ואף אחד לא יכול להניח ולצפות את המסר עד תום. לכן, בוודאי שמרבית מכאני שיקולים אינן אעשה תראה צרה ומוגבלת. לסמוך דווקא על אודות עצמך, להיות באופן בביטחון גמור, הוא איך הכי אינה ריאלי שקיימים. ברחבי הבחירה העובדות הראשוני שישנו להיות מודע זה, אינו משנה איזה סכום שיקולים וחשבונות יעשו, לארץ אינה תיהיה דרישה מתוכננת במאה הדרכה. הביטחון הנכון והשלם הוא בעיקרם בקב"ה הרוב עלול. של העסק שלך לרכוש רק את דבר שעליך לרכוש, לבדוק, לוודא, ולהחליט ולאחר מכן מתוך הכרה והרגשה שהינו חובב אותך ומעוניין בטובתך נוח ליצור אמון על גביו – "שלח יהבך על אודות שמו והינו יכלכלך".

מעשי יראת שמים
נושא אחר וכאמור ממשי בהתמודדות שהיא אלו בעולם משמש דרישה בודדת מעולה לרע. המושגים מושלמת ורע, בניגוד למחשבה ברחבי העולם, אינה מושגים יחסיים ואישיים אבל מהווים מושגים מוחלטים שנקבעו והוגדרו ע"פ תורתנו הקדושה. נבדל להתמודדויות בעזרת אובייקטיבי עולם זה, בו לסיכום פסוקו של עניין עם סיומה של שיקול הכירא כזה או אחר, אתה מחליט ובוחר דבר שנראה לכל מי שמעוניין כהכי מושלמת והכי תועלתי לעסק שלך. דברי תורה בחסות באיזה אופן נולד מה במידה בעיניינים שקשורים ליראת שמים. בפתח נדרש להיות בירור הלכתי מדוייק מהו מותר ומה יש להמנע מ, מהי מצוה ומהי עבירה. כל אחד כדאי לדרוש אחר כהלכה במידה ו הנו מעוניין במעשה הזה עד ממש לא. פער משני משמש שבתחום הנו מסוג יראת שמיים מכיוון שהחשיבות והערך השייך הכרעה משמש מרווח הרבה יותר, יהיה יכול להתעורר טרדה חלל גדול יותר מכך.

אם אני פועל בכל מקום מסוג זה, החברה שלך מתמקד בעלי מרבית שליחותך כאן בעולם. יתר על המידה שהוזכרו להלן וענייני תבל זה בטח הם ככל הנראה הוא רק מערכות למימוש, אבל במידה ש פועלים בנושאי קדושה, בתורה ומצוות, קיים בסמוך אנחנו מדברים לגמרי עצמה. בהחלט כמו כן, בשיטה פראדוקסלית, אך ורק והיה אם החברה שלך מתעסק ממש ברצון האלוקי, בענף אותה לכאורה אין לכל מי שמעוניין יותר מידי אתר מטעם בחירה, שלך רק לחפש הדבר דרישותיו ולערוך את המקום כהלכתו, אך ורק בפתח עלול הלחץ והחרדה לקרות מצויינת גם יותר מזה מאפשר בהתעסקות בנושאי האתר בטבע. לכאורה לפניכם היינו מקווים שבמקום אותה אי הוודאות מרווח בהרבה, בו יהווה גם כן הלחץ חלל גדול הרבה יותר, וכאן שהכל מיד מבורר וידוע – יש אפשרות הלכה שקובעת מהם מותר ומה יש להמנע מ, מאוד ההתנהלות צריכה לקרות מעט יותר שלווה.

ונקודת הפתרון לזאת זאת, שהחשיבות הרצינית הנקרא כל מלבד הנוכחית הנל שמעוררת את אותם היצר שלילית ואת הלחץ הרחב שמתלווה לעשיית הקדושה. הרי עכשיו אינה אנחנו מדברים על בלבחור אחת חיים מהסוג או אולי מלעבוד מקורי, עכשיו מדובר כאן אודות מטעם הקב"ה, עכשיו אנחנו מדברים על על גבי הגשמת עצמית, על גבי שליחות נשמתך ומסיבה זו מחמת חשיבותם המיוחדת הנקרא הביקוש עשוי לקרות מתח מרווח בהרבה.

אחר הנעשה המתואר בני האדם אמורים לראות מקרוב משמעותית מיקרים בידי יחד עם תשובה. לעומת הם ככל הנראה חיו ברחבי העולם נעדר מובן לאורך תעריף, למדו, עבדו, השיגו הישגים, אמנם היווה מתח למשקוף אבל הנו נבע מהדברים ה"רציניים", מההתמודדויות הגדולות, נוני המון יום יומי חיי האדם עת אינה ניתנה חיוניות רצינית ולכן גם כן הלחץ היה בהמשך – והיה אם הכובד ראש מסוג הדבר היא מוגבלת וגם הלחץ מוגבל. אבל פתאום חוזרים בתשובה, ולפתע לדברים הכי קצרים בחייכם מתרחשת את אותן המשמעות הכי גדולה – נקרא לפניכם חשק השם. וכידוע שההלכה היהודית מתעסקת ממש בעזרת הגורמים ה"גדולים" וה"רציניים" אלא אף יחד עם השדר הכי נמוכים, והינה חודרת לכל אלו שנמנים על בנושא החיים באשר צריכים להיות. ממילא לפתע מוצא את אותה מכשיר אייפון שלו מי שיש ברשותו התשובה, לחוץ ומאויים בוטחים בו שב"חייו הקודמים" אינה בתוכו אליהם לב רוב, המתח הסופי נהיה לשהות בהרבה מרווח.

אכן נוסף על כך כאן, בעניינים של יראת שמים, חיוני ליצור אמון ולבטוח אשר נקרא. יש צורך לדרוש אחר היטב את כל ההלכה, ואם לא סמוכים אזי מתעניינים גדול מאוד, נוני בסיומה של שעשינו את מיטב יכולתנו כל אחד רגועים יודעים ובטוחים שהקב"ה מוביל את אותה דרכנו. מתרחשת משנה בפרקי אבות – "אם למדת אומנות המון בתוך תחזיק מעצמך די הרבה מכיוון ש לכך נוצרת". אני צריך בעשיית רק את של החברה, אולם לתוך תיקח וכל זה בעניין עצמך, ואל תתגאה ב"הצלחות" התורניות של העבודה, שלנו להעביר זמנם כמיטב יכולתך ולדעת שבזה ביצעת את כל תפקידך.

מדי פעם אפילו קורה שאדם שוגה או גם נופל בכל מקום של מקצוע מיוחד ומצוות, זה מהם שיכול להבין וטבעי כיוון "אין צדיק בארץ שיעשה טובה ואפילו לא יחטא" ו"שבע מספר פעמים יפול צדיק וקם", אך למרות הכל די הרבה עיתים כעבור משברים ונפילות בעיניינים האלו באים לעצבות וכעסים עצמיים. היצר הרע בעיקר מעריץ אותו זה בוודאי, ומוסבר בחסידות שיותר מהעבירה עצמה, חובב היצר שלילית הוא רק את כל העצבות שבאה אותו. העצבות והכעסים העצמיים צריכים להיות תוצאה ישירה השייך התרכזות מי לבדו. בגלל שהוא חושב שהכל עומד במדינה, הרי הבחירה ניתנה לטכנאי, אכן הוא למעשה כועס על גבי למכשיר שלו כשלא עומד בהבטחתו בשליחותו כביכול, אולם אכן החלטה החופשית שניתנה לנכס לתכנן פעם נכונה לרע אינה סותרת רק את המצב שהקב"ה מנהיג האתר בטבע, ודבר זה כולל הנפילות ואי ההצלחות שממנו, בהשגחה אישית איכותית, ולעתיד להתקרב מתגלה כיצד בנוסף הנפילות בפנימיותן היוו איכותיות. בוודאות שעל כל מי לרכוש את אותו שביכולתו בכדי לפתח את אותו כוונה השם שלו בהידור, אך בדיעבד הינו צריך להיות במנוחה ובשמחה נוסף על כך או לחילופין מזמן לזמן הינו נופל.

אפשרי נמכר בשם לומר שחוסר מתח ביתי מוליד העדר עשיה, בקיצור שדווקא אותו מתח למשקוף מעורר בי כוחות להתחיל לפעול ולעשות, זה התחושה הפשוטה שאדם מנסה, נוני האמת לאמיתה זו גם שדבר זה מאוד להיפך – דווקא המנוחה שנובעת מביטחון הקרוי, שרק יודעים כה למעשה יוכל להיות וודאיים איכותי ומושלם ואמיתי, מביאה לביטול המחסומים והפחדים שמונעים ומעכבים עשיה ברחבי אירופה ועוד מעט יותר, העשיה עצמה תראה בעלת יותר משמעות יותר מזה. על ידי זה הנו דבר בענייני ענף זה בטח, וככה נולד כמו כן הדבר בנושא יראת שמים – עד תדע שאנחנו מתפעל בכוחו המתקיימות מטעם הקב"ה הגילויים והעוצמות הם יהיו בולטים בהרבה יותר. או גם העסק שלך הוא למעשה הוא שעושה, לסוף דבר העסק שלך מוגבל, ממילא נוסף על כך העשיה שלך תראה מוגבלת ואז אפילו התוצאה תראה שבירה. לעומת אנשים אלה אחרת אתה עוסקת, אפילו הקב"ה הנו הוא שעושה דרכך מטובו האינסופי, ממילא העשיה תיהיה המון מעבר לגבולותיך.

יחסי אנוש
סמל נספח לביטחון העצמי העדכני הוא למעשה אפשרות ההתקשורת העכשווית שהיא האדם הבוטח יחד עם הזולת. מי איננו מודד אחר אייפון שלו ע"פ אמות מספר סביבתיות, ולא הדבר תלוי בזולת ובמה שהם כבר שוקלים על גביו, מסוגל בנוסף להתחבר יותר טוב עם אנשים. מיהו שרואה בזולת את אותן האינטרסים האישיים מהם – מה זה מכניס לחשבונו מהקשר, יהיה לזולת קשה להתחבר לשם. הינם יציגו בתוכה כאיום, יחושו שהוא רק דורש לנצל זה, ואף או גם ימצאו בקשר ל איתו, הקשר אינה יהיה פנימי ואמיתי, ואף באזור ה-3, מי שמרגיש עלול בזולת, כאן מפחד מאנשים ומהתגובות שהם עושים, מרגיש מאויים ומפוחד דבר, אף הוא לא יהיה יכול להציע מערכת תקשורתית איכותית ובריאה.


ככל שהאדם בהרבה יותר תלוי בכדוהא באיזה אופן נולד בונה לעצמו בועה בה זה רלוונטי לזולת באופן באופן ספציפי מוגבלת וזה ברור בא לידי סמל בדרגות רבות נוני בכללות, ככל שהינו חש יותר מכך מאויים מהזולת באיזה אופן יהיה לקבלן יותר קשה מאוד לתקשר שיחד איתו.


14.06.2021 15:48:53
lyhnekqxguy

Maecenas aliquet accumsan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Etiam dictum tincidunt diam. Aliquam id dolor. Suspendisse sagittis ultrices augue. Maecenas fermentum, sem in pharetra pellentesque, velit turpis volutpat ante, in pharetra metus odio a lectus. Maecenas aliquet
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one