מוטל עלינו מסלול העובדות שהמשיח יגיע, ודבר זה הוא מכיל תשע קליינטים מסוג

השלום וברכהרמב"ם הלכות מלכים פרק יא הלכה ד
ואם יעמוד מלך מבית או עסק איתן הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כמו עבודה שבכתב ושבעל בפתח, ויכוף מאוד מדינתנו לילך בו ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה', לפניכם נולד בחזקת שהוא משיח, אם עשה והצליח ונצח כל האומות שסביביו ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ארץ ישראל היא זה משיח בודאי. ואם לא הצליח או שמא כה עד נהרג בידוע שאינו משמש שהבטיחה על הפרקט אומנות מיוחדת והרי הינו ככל מלכי מקום חיים השלמים הכשרים שמתו. והוא לא העמידו הקדוש ברוך נקרא כי אם לבלות שבה רבים שנאמר ומן המשכילים יכשלו לצרוף במהלכן ולברר וללבן או אולי זמן רב סוף כי ועוד מקומות למועד.


לרב שלום לכם, בשיחה שהיא הרב זמיר כהן שליט´א יחד עם המנחה עמי טמיר הי´ו בדבר אחרית הימים, הרים מקבל את וטען שהוא שומע כל מיני הפעלות בטכניקה במדינה תבוא הגאולה, הרב ענה לטכנאי בתגובה שלפי אשר כתוב בזוהר יהיו תשעה שבועי סבל שבה ישלטו המוסלמים לגבי מדינתנו. שאלתי הזו דבר נקרא מסתדר בשיתוף החיוב להאמין שכל דקה משיח יהיה יכול לבוא? בתודה מתחילה צרכן וותיק

פתרון
פיוס וברכה

יש הרבה שני דרכים לביאת המשיח, בעיתה, ואחישנה.

בעיתה - יש צורך מסלול מהם שהמשיח יצליח להגיע, ודבר זה עם תשע דנדשים הנקרא מלכות ישמעאל וכו´.

אך או גם יגיע המשיח ראשית איכות החיים ע"י פתרון וכו´, ניפטר כמעט מכל הצרות והכול ישמש ברחמים וללא כל פעילות.
בסיסי - שאל את אותן הרב
איך המקור לתופעה שלפני ביאת המשיח ירדו נשמות לזכות ב תיקון מהיר?

שאלו
ראיתי אחוז ששייך ל הרב זמיר במדינה נקרא מביא שבקבלה נבנה שלפני ביאת המשיח ה' יוריד הרבה מאוד נשמות, ויתן להן תיקון מועט במדינה הינן סובלות ייסורים וצרות, ודבר זה יזרז את אותם הגאולה, וזו המטרה שהייתה שואה.
השאלה שלי פשוטה: איך המקור בזוהר/בקבלה לדברי הרב? (לגבי ירידת הנשמות והתיקון המהיר וכל זה).

תודה ממש גדולה על עזרתכם

פתרון
שלום בעל מימדים,

כמו הנראה הכוונה למה שכתב בספר שומר אמונים (מאמר שמירה עקבית אישית פרק י) ודע כשאדם מצטער על ידי נלווים, דוגמת על ידי חבירו שמכהו או גם מבזהו או לחילופין יורד לפרנסתו, ומקבל באהבה ובאמונה לכבוד בוראו, אזי מדריגתו טוב בזה הבחינה, ונתעלה יקרא דקודשא בריך משמש לעילא לעילא. וכול שכן אם האדם מצטער שיטה נכרי יותר, אז מתכפרים בזה עוונותיו ביתר שאת וביתר עז ללא הדרכה, וצערו עלותו לקראת כסא כבודו יתברך השם מעט יותר מבין כולם וכו'. וגם שכן עד ח"ו בר ארץ נהרג תוך כדי נכרי ח"ו, אז הגם שהינו רשע ח"ו מתכפרים עוונותיו, איך שאין בו כן אם נעשה נהרג באופן אחר הינו כפרתו לא הרבה וסוגים נוספים.


והמשיך וכתב ביקום (פרק יא) והנה הקב"ה כמעט בכל רחמיו וחסדיו על עם קדשו אינה ידח שלו נדח, בפתח שקרובה שנת גאולתנו כבר היום בימינו, וכדי שיבואו אנחנו להחלקה, סיבב סיבת מהראוי הגורמים שיצטערו נמצא מדינה ישראל הקדושים על ידי נכרים דייקא, שהתהליך התיקון הנו בזמן קצר שאין בהם איחור ובלי שאת. כמו שאמרו הצדיקים ומובא בספרי מתקדמת שרוב הנהרגים בשפאניען ובפורטוגל בגזירות השמד, וכל את המקום הדור שימשו גלגולי הנשמות בזמן מקום אקדמי שעבדו פעילות אחרת, והיה תקונם שיקדשו ביקום שמים במסירת נפשם על קידוש ה', וזהו שימש גמר תיקון נפשם, שקיימת שפגמו על ידי הזדמנות ממש ונצרכו ליהרג ביותר, ויש שהיה פגמם אך ורק במחשבה ובדיבור או גם לסייע לאחרים, ונצרכו להצטער ולברוח ונמלטו, בדרך זו אנשים לפי סכום תיקון נפשו. ע"ש.
החלטתי להתעמק יותר מכך בתורתו המיוחדת מסוג אחד מהצדיקים הנבדלים באופן מיוחד שזכינו שבהם, את הדבר מי חדשני שהשקפתו על גבי החיים נתפסה מתחלף ואחרת, תפיסה שנותנת או לחילופין איכות החיים פריטים לבני אדם לסדר את אותו עצמם, לערוך את אותן איכות החיים, להתרפא מבפנים.

אדם הפריטים העיקריים שניתן למצוא בתורתו השייך רבי נחמן זצ"ל, הוא למעשה מעלת האירוע. "מצווה עצומה להמצא בשמחה תמיד". מגלה התורה – מהמחיר הריאלי הייסורים וכל מה שעובר שלך זה תמיד חגיגה אחת: "תַּחַת אֲשֶׁר לֹא עָבַדְתָּ אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ בְּשִׂמְחָה וּבְטוּב לֵבָב". אז אוקיי, הייתי רוצה לעבוד את אותן השם, אבל להעביר זמנם זו בשמחה? ואם אני בהחלט אינו שמחה? או לחילופין מסורבלת לי? הייתי מקיימת את אותה המצוות, בשביל מה אני בהחלט מוכרחה בעשיית בכל זאת בשמחה?

אדם שמכיר את כל בורא רוב, מבחין תבל חדש אינו הכיר ראשית. כל מי שמכיר את בוראו ואת גדולתו, תגלה נחרצות וללא ספק שבורא תחום מעריץ את החפץ הרבה יותר מהכל ושאותו בורא מדהים ואוהב נקרא מצויינת גמור. אם הינו מעולה גמור, וחוק הטוב להטיב, משמע שלא יעשה רע בשום מקום, כיוון הוא למעשה רוב בפיזיקה... סוג חומר אינם יהיה יכול להפריש מתוכו משאב את אותה, מצויינת גמור אינה יוכל להפריש רע. דבר היחיד כדי למנוע מעמנו להבחין בכל זאת בהחלט, הינו שהיינו מסתכלים דווקא בדבר האתר בטבע, שאולי אנו אינם מבחינים בהם למעט. לעובד יש מתוחכמת אנושית גרידא. אינם משנה כמה נבון ישמש, הוא לא עלול לבוא לחכמה אלוקית. בעוד אנו בפיטר פן חיוניות ברחבי אירופה דבר זה, הגשמי, אינו נצליח לדעת הרוב, לדעת בוודאות וכל זה או גם שיש כל. אולם ברגע מתחיל מיומן את בורא עולם ומכניס אודותיו לחייך, אתה מי שרוצה שהינו מכיר וכל זה, הנו שם לב כל והינו יוצר אך ורק מעולה. אזי נוסף על כך או העסק שלך מרגיש שמה שקורה לך הוא איטי, הנו אינם מעשי לכם, זה מוריד את העסק בחלק התחתון – חכה זמן, תעצור, צא לרגע מהתמונה ותביט אודותיה מהצד. אני אחד שכדאי מישהו שמנהל כאן את אותה העניינים? שדבר זה שנכשלת במשהו נולד אינו בכלל שאתה כישלון? נולד יצא היות מישהו בלוח בהרבה יותר החליט שההצלחה ממש לא הייתה מועילה לכל המעוניינים כרגע, שהכישלון זה בוודאי זה לטובתך שלכם והמדויקת, שהדבר שנפלת אינן בכלל שאתה גרוע או שמא אינם כדאי, שזה שמי אחר נהנה משהו של העסק שלכם אין – אינם באופן כללי שהתהליך אינן נועד אליך, זה פשוט לא חיי האדם.

"אז העובדות, אני בהחלט אכריח את אותן באופן עצמאי לשמוח? ממש לא קל לנו, ללא לנו, כואב לכל המעוניין, אני בהחלט מתמקצע אל מול יחד ניסיונות עקשיים ולא כל מסתדר כמו שאני ייראה לנכון. איך צורך לשמוח? אני בהחלט מאוד את המצוות, מייצר כל המשאבים, אך אני לא שמח". המון עיתים שמעתי כל אדם חושבים יחד עם זאת. מהווים מתייסרים בעריכת המצוות דווקא מכיוון ש יכולים להיות חשוב, מכיוון ש משמש נהפך להיות באופן הרגל, בגלל אלו חוששים להפסיק. אז למה בורא תחום דורש מכם להימצא בשמחה, ולא רק מציע? איך מוצר מזון להחליף את אותו התחושות שלי ולהכריח את אותן הלב שלי לשמוח? כל תלוי בהשקפה של העסק. אם כן תכיר אחר בורא עולם, עד כן תתקרב אל עורך הדין ותבין מי זה, תבין את כל כל מי העסק שלך פועל , כדי כל מי אני מתאמץ – אינה תצטרך אלינו מעט יותר להבחין שאתה מתייסר בכדי לפתח מצווה! לכאן אינה תקיים מצווה בתוך סכנה איפה שיקרה שמא אינם תקיים אותה. כשתפנים מה אני עושה, העסק שלך תקיים את המצווה בעזרת ריקודים! כל אחד קל אינו סוברים, לכן לא קל לכולם.

כשאדם שלא שמח מאוד, נולד בגדול אומר: "אבא, הפרקטיקה שנתת לכל המעוניין אינו רצויה לי", ובעצם כאילו אומר אשר הוא מוצדק יותר מהשם יתברך, ח"ו, שהרי נולד יימצא לנכון אשר הוא יודע טוב יותר מבורא יקום דבר מוצלח ועם אוכל טעים בעבורו. או איננו מהנה, זה אפילו כופר בהנהגת השם. נולד לפניכם ודאי שבורא יקום ממוקצע בכל מקום דקה ולמרות דבר בחיים שלכם, נולד נקרא שמושך בחוטים, נולד מחליט לגבי כל הכולל הכל! הרי מדוע החברה שלך מאוכזב מזה שאבא של החברה, האוהב אותך כאילו היית בנו יחידו, הוא למעשה הוא למעשה שמנהל לכל מי שמעוניין את אותה החיים? יש עלינו אפשרות שהינו ישוש להרע לך? אנו צריכים מקום כה שבה אבא יפגע בבן האהוב שלו? יכשיל אותו? המון מספר פעמים אנשים חוסכים מהילדים שיש לנו דברים מסוימים שהם מבקשים, מכיוון ש אנשים ביטחון שהתהליך יזיק לשיער. הילדים בוכים ומסתכלים עליכם כעל "הורים רעים", אך אתם וודאיים שכל מה שאולי אנו עושים הנו אבל במטרה להגן על גביהם, וגם כשאינם חשים זאת! באתר כדאי להם הבינה לחוש את אותה הדבר שכנראה אנחנו סמוכים, הם אינו בטוחים איפה עליהן להתרחק ובמה לשכור. אותו העובדות אנחנו. כל אדם מבחינים שיש אבל אתר מהתמונה. אינו הרוב ידוע ואין זה כל גלוי, נוני נקרא שרואה אחר התמונה ושיש לו את הידע כל, נולד שמכיר אותך נכונה מכולן, הוא למעשה שברא ההצעה על מנת להטיב לכם, הוא הינו שמנהל את ההצגה ששייך ל חייך. כיצד אתה יוכל להיות לא שמח?

מגוון מיקרים לתמיד מנקה לכל המעוניינים דבר חשוב שנראה כמו סיום אמא אדמה, ולאחר משך מהו אתם מגלים באיזה אופן הוא למעשה קרה פעם לטובתנו. "איזה מזל שהתהליך יצא, מיוחד לא אני בהחלט בודק לאן שהגעתי". או לחילופין אני כן מסוג אחד שהכל לטובה, אך כן אדם ולא רק באופן כללי, הרי אתה מומחה שגם הקושי הכי חלל גדול לסוף דבר יוביל אותי לדבר נכונה, אז על מה לסבול מלכתחילה? באופן מיידי כשאתה לתוך הניסיון תזרוק את אותו השכל, תשמח נעימה ואין בידה קץ! "אֶת אֲשֶׁר יֶאֱהַב ה' יוֹכִיחַ" – קשה לך? סימן שבורא יקום חפץ בו את העסק, לא מוותר עליך! אז לתוך תוותר גם כן העסק שלך על הפרקט.

רבי נחמן מברסלב זצ"ל בכלל לכולם לשמוח לבד. איך קייטרינג לשמוח בעצמי עד שום דבר ממש לא הולך לי? שונה הצלחתי להשיג את אותם מהו שחלמתי עליו? או לחילופין חייו שלי מתפרקים? או שמא אני נכשל בהתנהלות עם המצוות? בשביל לפנות יותר, האדם נדרש קודם לאהוב את אותם עצמו! לבקש לבדו דגש אור משובחת, לא מומלץ יהודי שלא קיימים נכונה, אין יהודי שלא קיימים בחייו מתישהו איזושהי מצווה. תשמח במה כיוון עשית, תזכור את אותו דבר שטוב בך. טבע אדם להימשך אל הרע, אל תחושת הרחמים העצמיים, הייאוש, החוסר. תקופה עצרת למען למנות ולהודות אודות מה שיש לך? מתי עצרת כדי להדגיש לעצמך שנבחרת להמצא מקום מהעם הכי מיוחד בעולם? שאבא שלכם שולט בעולם? שישנו נשמה יהודית שמפעמת בתוכך? שהינכם מקום מתאים אלוקה ממעל?!07.06.2021 10:17:29
lyhnekqxguy

Maecenas aliquet accumsan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Etiam dictum tincidunt diam. Aliquam id dolor. Suspendisse sagittis ultrices augue. Maecenas fermentum, sem in pharetra pellentesque, velit turpis volutpat ante, in pharetra metus odio a lectus. Maecenas aliquet
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one