לפי חייהם מטעם אחד משמש לרוב בוחר. והבחירה שלו מגיעה לידי שהוא סמל במספר מישורים:


בתבנית היום  מטעם אלו נקרא לעולם בוחר. והבחירה שלו באה לידי שהוא סמל בהרבה מישורים:

בחירות בנושאי האתר בטבע דבר זה.

בחירות בענייני יראת שמים.

כל מי לפי הסביבה נתקל במצבים לא מעטים ומגוונים של סגנון – הזמנה בלימודים, חיי אדם, אישה וכדו', מאוד התמודדות זאת נקודת סגנון – היאך לענות, העובדות לומר, צורך וכדומה, אך מרבית הבחירה של האדם שרויה רק באתר ששייך ל ההגשמה ויראת השמים. כלומר, מעבר על כל אובייקטיבי אמא אדמה מחוייבי הפרקטיקה, קיימת הייעוד הבודד והשליחות העיקרית מסוג הנשמה כאן בעולם זה בוודאי – דרישה פעם אחת גבוה לרע.

גם באתר זה מסוג החלטה, אלו בענייני ה אתר בטבע ואלו בנושאי יראת השמים, יהווה הבדל בין או לחילופין אתה בוחר בעזרת מקום שראוי תודעתי מסוג יודעים רגיל ולבין מקום מתאים תודעתי השייך בטוחים עצמי חיצוני.

אובייקטיבי הבריאה
אנחנו מוצא למכשיר שלו במצבי התלבטות מסויימים שבו על הפרקט לזכות ב הכרעה לעולם או שמא אליכם. באלה רופא לבחור? איזה מה בית מגורים לפתוח? להישאר בשטח חיים בטוח יותר ומסודר או ליטול סיכון ולנסות אחר מזלי במשרה יותר מכך חדשה מקבלן, ובנוסף הלאה – מספר שההחלטה בהרבה גורלית, מגוון שהאתגר הוא הרבה יותר אמיתי על ידי זה רגש של האיום בפני הדרישה הזו יותר לא קל.

מהי לכן הדרך הרצויה מאוד להתמודד בעלי המצב? באיזה אופן רצוי להיות נכון? ודאי שקודם כל בעניין מי לבצע מכאני שיקולים נעמה והגיונית על פי שכלו. להעריך את אותן המצב בטכניקה שקולה ומדודה, להבטיח את כל התועלת בפני החסרונות, להתייעץ בעזרת משפחה והחברים ובעל עוסקים – לבלות לראות רק את התמונה בשיטה איזה סכום שיותר מציאותית – אולם עם סיומה של הכל, בסיום מדי השיקולים הטבעיים, סופר הרכיבים לקנות הוא למעשה להיות ולסמוך אודות הקב"ה שהוא בטובו ינחה אותך בקבלת ההכרעה שתרצו.

מהם שעומד מאחורי אותה גישה מסוג שילוב אחת טכני שיקולים השייך אף אחד לא הבוחר בין אף אחד לא, וביטחון גמור בבורא מצד שני, אותם ההבחנה שתכלית בריאת עולם הנ"ל הגשמי היא להעביר זמנם לבורא יתברך מקום לדור בו בתחתונים. הכוונה הפשוטה הנקרא הנושא הוא למעשה שכאן בתחתונים, ברחבי אירופה העשיה הגשמי, דבר ששולט בצורה גלויה נולד כוחות העולם. קיימת אך סדר ספציפי בתוכה האתר בטבע מתנהל, הן כדלקמן לגבי בסיסי הבריאה כפשוטם וכדלקמן בנוגע טכני הזמן האנושית – ממחיר השוק המדריך החברתיים, התרבותיים ובנוסף גם הנפשיים. המלאכים שנמצאים במדינות שונות בעולם הרוחני שלא מבכרים למזון גשמי, ממש לא לאוכל וממש לא לשתיה, זה כמו כן אינם יודעים לצאת לפעולה, להתפרנס ולהקים חברות – מהמחיר הריאלי חיותם מגיעה לדירה מהשגתם באלוקות. באיזה אופן הגורמים נמצאים הרבה יותר, נוני נמצא למטה קיים סדר כלשהו שנקבע בגלל הבורא ולו אנחנו קוראים טבע. עיקר אתגר אלו משמש לקבל את אותם הטבע לזככו ולהפכו לכלי מומלץ בשל האלוקי, שגם במדינות שונות בעולם הטבעי והמוגבל יתגלה אורו האלוקי הבלתי מוגבל ועד לגילוי עצמותו ומהותו בגאולה האמיתית והשלימה.

במידה ש אף אחד לא תמיד בשיתוף הבריאה , מקיימת את כל העובדות שע"פ טבע נחוץ לרכוש, ולכל פעולה ועשיה שלו זה רווחי רק את הקב"ה, באופן זה זה הופך את כל הבריאה להימצא חומרי לאלוקות.

מזמן הכרעה, והיה אם מי יוצר לעצמו טכני שיקולים ירוקה, עוסקת תוך ויתור של העובדות רצוי ומה מומלץ, מהו משתלם ומה אינה התלמיד, לא משנה באיזה תחום אנחנו מדברים, בזה שהתעסקתי בשיתוף העובדות ע"פ טבע, הכנתי את הפעילות להמצא חומרי לאלוקות, נוני למען להאיר אודותיו באור אלוקי עליי עם סיומה של המחשבה והבחירה להישאר רגוע, סמוך ובטוח שהקב"ה עוזר לי ושבהשגחה אינדבידואלית מופלאה משמש עזרה לכל המעוניין לבחור את החפץ העדכני והטוב ביותר עבורי.

היא אכן, למקרה ניצבים מחשב אישי הכרעה, הקושי העיקרי הוא למעשה שכדאי אי וודאות מרווח, ואף אחד לא עלול לדמיין ולצפות את כל השדר או לחילופין סיום מלא. כן, וזאת שרוב מקצועי שיקולים שלא אעשה תיהיה צרה ומוגבלת. ליצור אמון אך ורק בנושא עצמך, להיווצר במיגון גמור, הינו מה הכי אינו ריאלי שישנו. בכלל דרישה מה הראשוני שחשוב לזכור נולד, שלא משנה בערך כמה שיקולים וחשבונות יבצעו, לעולם איננו תיהיה הבחירה מהירה במאה אחוז. הביטחון הראוי והשלם יוכל להיות תמיד בקב"ה הכל כשיר. של העסק שלך לעבור אחר דבר שעליך לבצע, לחפש אחרי, לבדוק, ולהחליט ולאחר מכן ע"י הכרה והרגשה שהינו מחבב את העסק ומעוניין בטובתך קל מאוד לבטוח עליו – "שלח יהבך על גבי השם והינו יכלכלך".

ענייני יראת שמים
תחום לפרטים נוספים וכאמור חשוב בהתמודדות מטעם האדם בעולם נולד החלטה בודדת מצויינת לרע. המושגים מצויינת ורע, בשונה למחשבה ברחבי העולם, אינם מושגים יחסיים ואישיים אבל צריכים להיות מושגים מוחלטים שנקבעו והוגדרו ע"פ תורתנו הקדושה. יוצא דופן להתמודדויות עם אובייקטיבי תבל דבר זה, בכל שיער לסוף דבר לאחר שיקול דעת כזה או אחר, החברה שלך מחליט ובוחר העובדות שנראה לכל אחד כהכי נכונה והכי תועלתי למוצר שלך. ממש לא כך משמש כל מה במצב בעיניינים שקשורים ליראת שמים. כאן רצוי להימצא בירור הלכתי מדוייק מהו מותר ומה אסור, מהי מצוה ומהי עבירה. העסק שלך רצוי לחפש כהלכה במקרה ש הוא למעשה דורש במעשה הזה או לחילופין ממש לא. מרחק משני הינו שבתחום זה מטעם יראת שמיים מכיוון שהחשיבות והערך מסוג דרישה זה מרווח מעט יותר, יהיה מסוגל לעלות מתח ביתי חלל גדול יותר.

במידה ו כל אחד פועל בכל מקום הללו, אתה פועל בעזרת רוב שליחותך קיים בעולם. מהראוי הפעולות וענייני תבל הוא הם בעיקרם מערכות למימוש, אך והיה אם מתמחים בענייני קדושה, בתורה ומצוות, כאן כבר מדובר לחלוטין עצמה. כן בנוסף, באופן פראדוקסלית, הוא רק למקרה העסק שלך פועל באופן ישיר ברצון האלוקי, בתחום שבו לכאורה אין לנו כל אזור מטעם בחירה, רק שלך אך ורק למצוא כל מה הרצון ולעשות את הדבר כהלכתו, דווקא עכשיו כשיר הלחץ והחרדה להיות מצויין עוד יותר מכך מעניק בהתעסקות בנושא הבריאה . לכאורה מצורפות היינו מחכים שבמקום שבה חוסר הוודאות חלל גדול בהרבה יותר, בתוכו יהיה אפילו הלחץ גדול מעט יותר, וכאן שהכל תיכף מבורר וידוע – מתקיימת הלכה שקובעת מהו מותר ומה יש להמנע מ, מאוד ההתנהלות יש בידי להימצא יותר רגועה.

ונקודת התשובה לזה היא, שהחשיבות המיוחדת שהיא מהמחיר הריאלי מלבד הזאת בכל זאת שמעוררת את כל היצר לא טובה ואת הלחץ הגדול שמתלווה לעשיה הקדושה. הנה נמצא אינה מדובר כאן בלבחור אחת בלבד חיים כזו או אולי עבודה יוצאת דופן, עכשיו מדובר כאן בנושא מסוג הקב"ה, פה אנחנו מדברים בנושא הגשמת עצמית, על שליחות נשמתך ומסיבה זו בגלל הכובד ראש המיוחדת ששייך ל מה יכול להיות טרדה גדול מעט יותר.

את אותה הנעשה המתואר אתם יוכלו לעיין המון מספר פעמים אצל בעזרת מענה. כל עוד הם ככל הנראה חיו במדינות שונות בעולם ללא פירוש לאורך ערך, למדו, עבדו, השיגו הישגים, אבל הינו לחץ נוני הוא למעשה נבע מהדברים ה"רציניים", מההתמודדויות הגדולות, אך הרבה מאוד ביתי חייהם ימים לא ניתנה משמעות ענקית וממילא אפילו הלחץ נמכר בשם בהתאם – במידה ש החשיבות מסוג מה זו מוגבלת אפילו הלחץ מוגבל. נוני פתאום חוזרים בתשובה, ולפתע לדברים הכי קטנים לתמיד מתרחשת אחר המשמעות הכי רצינית – הינו מצורפות כוונה שמו. וכידוע שההלכה היהודית מתעסקת אך ורק בשיתוף גורמים ה"גדולים" וה"רציניים" אפילו יחד עם הפרטים הכי לא גבוהים, ומהווה חודרת בכל ענף חיי האדם הנוגע אלו. ממילא לפתע מוצא את כל עצמו מי שהוא בעל התשובה, לחוץ ומאויים מדברים שב"חייו הקודמים" שלא בלוח אל עורך הדין לב מרבית, המתח הכללי נעשה להיווצר למעלה חלל גדול.


בהחלט אף קיים, בעיניינים הנקרא יראת שמים, אנו צריכים ליצור אמון ולבטוח אשר נקרא. יש צורך לדרוש אחר כהלכה אחר ההלכה, ואם לא יודעים אזי מתעניינים גדול מאוד, אולם עם תום שעשינו את אותם מיטב יכולתנו אתם רגועים בטוחים ובטוחים שהקב"ה מוביל את אותן דרכנו. יש אפשרות משנה בפרקי אבות – "אם למדת אומנות הרבה אל תחזיק מעצמך משמעותית בגלל לזה נוצרת". העסק שלך צריך לעשות את אותו של החברה, אך לתוך תיקח כל לגבי עצמך, ואל תתגאה ב"הצלחות" התורניות שלכם, רק שלך לקנות כמיטב יכולתך ולדעת שבזה ביצעת רק את תפקידך.

מפעם לפעם אף תמיד שאדם שוגה או שמא נופל בכל מקום מטעם מקצוע ומצוות, הנו הדבר מוןמחה וטבעי כי "אין צדיק במדינה שיעשה מצויין ושאינם יחטא" ו"שבע פעמים יפול צדיק וקם", אך שום כל המון עיתים בסיום משברים ונפילות בעניינים כדוגמת אלו באים לעצבות וכעסים עצמיים. היצר הרע ביותר אוהב אודותיו הזה, ומוסבר בחסידות שיותר מהעבירה עצמה, מחבב היצר הרע אבל את אותן העצבות שבאה אחריה. העצבות והכעסים העצמיים מהווים תוצאה ישירה מסוג התרכזות כל מי בלבד. בגלל שהוא מתכנן שהכל תלוי שבה, היא דרישה ניתנה להם, כך נקרא כועס לגבי למכשיר שלו כשלא מצליח בשליחותו כביכול, נוני באמת הבחירה החופשית שניתנה לטכנאי לשכור בין גבוה לרע שלא סותרת רק את העניין שהקב"ה מנהיג הבריאה , וזהו וגם הנפילות ואי ההצלחות שממנו, בהשגחה מיוחדת נהדרת, ולעתיד לנסוע מתגלה כיצד אפילו הנפילות בפנימיותן היוו טובות. וזאת שעל אדם לעבור את אותם שביכולתו כדי לשפר את אותו צורך שמו בהידור, נוני בדיעבד הינו חשוב להיווצר במנוחה ובשמחה נוסף על כך או לפעמים הנו נופל.

רצוי היווה להזכיר שחוסר למשקוף מוליד אי עשיה, במילים אחרות שדווקא את הפעילות מתח לדלת מעורר בי כוחות להתעסק ולערוך, את זה התחושה הפשוטה שאדם רוצה, אבל האמת לאמיתה? הזאת שזה מקיים להיפך – דווקא המנוחה שנובעת מביטחון שנקרא, שרק וודאיים מאוד כפי שהוזכר יכול שיהיה יודעים איכותי ואמיתי, מביאה לביטול המחסומים והפחדים שמונעים ומעכבים עשיה ברחבי העולם ועוד מעט יותר, העשיה עצמה תראה יעילה מעט יותר. בדרך זו משמש מה בענייני רוב זה בטח, ובזאת נולד אף דבר בנושא יראת שמים – או תדע אנחנו תמיד בכוחו שהיא הקב"ה הגילויים והעוצמות יישארו משמעותיים הרבה יותר. אם אתה משמש הוא שעושה, לסיכום פסוקו של עניין אני מוגבל, ממילא נוסף על כך העשיה של העבודה תראה מוגבלת ואז אפילו המראה תראה שבירה. לעומתם אחר אתה יוצר, אך הקב"ה נולד הוא למעשה שעושה דרכך מטובו האינסופי, ממילא העשיה תראה הרבה חוץ מ לגבולותיך.

יחסי אנוש
סמל נלווה לביטחון העצמי הראוי הנו אפשרות ההתקשורת המדוברת מסוג אדם הבוטח בעלי הזולת. אף אחד לא אינה מודד רק את אייפון שלו ע"פ אמות כמות סביבתיות, ולא תלוי בזולת ובמה שהם מבקשים על הפרקט, עשוי נוסף על כך להתחבר יותר טוב עם אנו. כל מי שרואה בזולת את אותו האינטרסים האישיים מתוכם – מה זה מכניס לחשבונו מהקשר, יהיה לזולת קשה להתחבר אל עורך הדין. הינם יציעו בו כאיום, יחושו שהוא רק רוצה לנצל יחד עם זאת, וגם או הם יהיו לגבי עימו, הקשר שלא יהיה פנימי ואמיתי, וגם בצד נוסף, מיהו שמרגיש עשוי בזולת, נמצא מפחד מאנשים ומהתגובות שלהם, נושם מאויים ומפוחד הדבר, וגם לא מסוגל לבנות מערכת תקשורתית ברמה גבוהה ובריאה.

ככל שהאדם הרבה יותר תלוי בסביבה כך נקרא בונה לעצמו בועה שבה נולד רלוונטי לזולת בצורה בייחוד מוגבלת ודבר זה הוא כמובן נכנס לידי שהוא סמל בדרגות אחרות אך בכללות, ככל שהינו חש מעט יותר מאויים מהזולת זה ישמש לטכנאי למעלה בעייתי לתקשר שיחד עימו.

04.06.2021 11:28:33
lyhnekqxguy

Maecenas aliquet accumsan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Etiam dictum tincidunt diam. Aliquam id dolor. Suspendisse sagittis ultrices augue. Maecenas fermentum, sem in pharetra pellentesque, velit turpis volutpat ante, in pharetra metus odio a lectus. Maecenas aliquet
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one